Duurzaamheid

Schipper Bosch kocht de Prodentfabriek en later ook meer van het terrein en de gebouwen met de bedoeling het gebied te ontwikkelen om het te behouden. We zitten hier voor de eeuwigheid, dus is een duurzame aanpak vanzelfsprekend. Duurzaamheid gaat voor ons over energie, warmte, mobiliteit, de manier van bouwen en mensen. De Nieuwe Stad is een kraamkamer van innovatieve en duurzame ontwikkelingen. Door meteen te gaan pionieren is de basis voor zelfvoorziening gelegd. Er is een duurzame stad ontstaan met een eigen warmtenet gevoed door een biowarmte-installatie, zonnepanelen en een derde leven voor De Paviljoens. Bij elke stap proberen we zoveel mogelijk het bestaande te benutten. We kunnen soms kiezen om een oude hal weg te halen en nieuwbouw te plegen, dat had niemand erg gevonden. En dat is soms ook gemakkelijker; een bestaand gebouw heeft z’n kwaliteiten, maar ook z’n belemmeringen. Maar juist door oud en nieuw samen te brengen, breng je verrijking.

Energie & Warmte
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling is dat van onderop wordt gebouwd aan een zoveel mogelijk zelfvoorzienend stuk land. Om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering willen we in de Nieuwe Stad het gebruik van fossiele brandstof uitbannen. Het gebied moet energie- en grondstoffenneutraal worden. De eerste stap was het plaatsen van 300 zonnepanelen op het dak en de aanleg van een innovatief warmtenet, gevoed door een biowarmteinstallatie. Als brandstof voor de biomassainstallatie gebruiken we schoon snoeiafval en resthout uit openbaar groenbeheer. Wij zien biomassa als transitiebrandstof, die met name geschikt is voor het opwekken van (proces)warmte, waar nog maar weinig CO2-arme alternatieven voor zijn.
Bij de bouw van Het Platform / De Nieuwe Stad Flexplek zijn nog eens 300 extra zonnepalen toegevoegd. Aanvullend maakt De Nieuwe Stad gebruik van 100% duurzame energie van eigen bodem. Een belangrijke stap om CO2 neutraal te worden. Met 100% Nederlandse windenergie wordt de CO-2 uitstoot gereduceerd naar 0 gram per kWh.

Manier van bouwen
In alle projecten binnen de gebiedsontwikkeling zorgen we voor materiaalechtheid en de juiste kleurstelling van de stenen, tegels, hout en andere materialen, waarmee we voor authenticiteit en een visuele verbinding zorgen. Tevens kiezen we daarbij voor duurzame materialen, zoals kozijnen van Platowood. Bij de verdere verdichting van het gebied is circulair bouwen een belangrijk thema. Zo ontwikkelen we onder andere een parkeerhuis dat ‘van kleur kan verschieten’. Door de verdiepingshoogte op 3,5 meter te leggen, ontstaat een structuur die in de toekomst ook geschikt is voor andere functies, vanuit de visie dat de wereld van mobiliteit zal veranderen. We ontwikkelen daarmee een gebouw dat ‘meerdere levens kan hebben’.

Mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit is de wereld aan het veranderen. In De Nieuwe Stad willen we ruimte bieden aan de mobiliteit van de toekomst, met concepten als deelauto’s en fietsvriendelijke bouw. De eerste stappen zijn gezet, met het aanleggen van de Oliemolenhof. Dit multifunctionele laadplein bevat laadplekken voor 20 elektrische voertuigen. Er is groen toegevoegd in de vorm van 37 verschillende bomen. De voorheen kale parkeervlakte heeft een centrale plek gekregen.

Mensen
De identiteit en het innovatieve karakter van De Nieuwe Stad maakt dat bedrijven kiezen voor deze plek. De veelsoortigheid aan inmiddels meer dan 80 huurders maakt dat het gebied vele samenwerkingen kent. Huurders zitten elkaar niet in het vaarwater, maar zijn complementair aan elkaar. Als stad heb je een sociale functie. Wij werken mee aan het bevorderen van dit gemeenschapsgevoel door gezamenlijke activiteiten te faciliteren, ontmoeting aan te jagen en door de fysieke randvoorwaarden te scheppen die ontmoeting mogelijk maken. Eén van de gezamenlijke activiteiten is de wekelijkse bootcamp die De Nieuwe Stad aanbiedt aan haar bewoners. Naast met elkaar sporten en werken aan ieders vitaliteit vormt het een moment om elkaar beter te leren kennen.