Duurzaamheid

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van De Nieuwe Stad is dat van onderop wordt gebouwd aan een zoveel mogelijk zelfvoorzienend stuk land. Om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering willen we in de Nieuwe Stad het gebruik van fossiele brandstof uitbannen. Het gebied moet energie- en grondstoffenneutraal worden. De eerste stap was het plaatsen van 300 zonnepanelen op het dak en de aanleg van een innovatief warmtenet, gevoed door een biowarmteinstallatie. Er is een innovatief laadplein voor elektrische auto’s gerealiseerd en we onderzoeken gasloos bouwen.