De Nieuwe Stad

In 2013 kocht het familiebedrijf Schipper Bosch de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort en behoedde daarmee deze bijzondere plek voor verval. In tegenstelling tot klassieke gebiedsontwikkeling, is de fabriek niet als afzonderlijk gebouw bekeken, maar is het gebied – het Oliemolenkwartier – als geheel benaderd. Met de Prodentfabriek als uitgangspunt en katalysator herontwikkelen we dit gebied.

Het tot De Nieuwe Stad omgedoopte gebied is een stad in een stad, waar de gebruikers, functies en gebouwen elkaar versterken. Waar mensen werken, recreëren en leren en in de nabije toekomst wonen. Door eerst de historische fabrieksgebouwen nieuw leven in te blazen, en daarbij voort te bouwen op de bestaande kwaliteiten, is uiteindelijk het volledige gebied naar een hoger niveau getild. Er is gekozen voor een mix van functies, met diverse plekken voor ontmoeting, met plekken om te werken, vergaderen, volop ruimte voor onderwijs, evenementen en recreatie. Het is een duurzame stad met een biowarmte-installatie, zonnepanelen en een derde leven voor De Paviljoens. De Nieuwe Stad huisvest inmiddels ruim 80 kleine en grote bedrijven. De bewoners van het gebied zijn afkomstig uit verschillende sectoren, variërend van zakelijke dienstverlening en onderwijs tot horeca en cultuur.

Bij elke stap in de gebiedstransformatie staat vast dat we de historische waarde behouden: we hebben de ontwikkeling en industrie die hier plaatsvond zichtbaar gehouden of gemaakt. Daarbij zijn we het gebied telkens als geheel blijven zien en hebben we gezocht naar duurzame interventies. Zo wordt er een stad gebouwd die alles in zich heeft, en die zich blijft aanpassen aan de steeds veranderende wereld. Voortbouwen op het verleden loont, niet in de laatste plaats om authenticiteit te behouden. De Nieuwe Stad laat zien dat respectvol omgaan met het verleden kan samengaan met ambitie en vernieuwingsdrift.

Samen met Gemeente Amersfoort, de bewoners en andere stakeholders werken we verder aan onze ambitie om een uniek stukje stad te creëren. Gezamenlijk hebben we bij de start van de gebiedsontwikkeling vijf pijlers geformuleerd, die sturing geven aan de gebiedsinrichting en programmering.

Vijf pijlers:

  • Verbonden identiteit – De ambitie is om van De Nieuwe Stad een goed verbonden en open stuk te maken, als onderdeel van het stadshart, met een sterke eigen identiteit.
  • Industriële poëzie – De kwaliteit, herkenbaarheid en diversiteit van de huidige gebouwen dienen als uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkelingen.
  • Mix van functies – Met een stedelijke mix van functies streven we naar een veelzijdig milieu: niet alleen op gebiedsniveau maar ook op de schaal van individuele gebiedsonderdelen.
  • 18 uurs dynamiek – De mix van functies en activiteiten zorgt ervoor dat het 18 uur per dag levendig is, doordat meerdere soorten gebruikers en bezoekers elkaar afwisselen.
  • Innovatieve duurzaamheid – Met De Nieuwe Stad willen we bijdragen aan een duurzame ontwikkeling, waar van onderop wordt gebouwd aan een zo veel mogelijk zelfvoorzienend stuk stad.

Deze vijf pijlers zijn vastgelegd in het Ambitiedocument, dat in april 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. In januari 2018 is daar een aanvullend document bijgekomen.

Meer lezen over De Nieuwe Stad? Lees onze krant online!

Grondeigenaren in De Nieuwe Stad zijn: