De Nieuwe Stad

Schipper Bosch heeft samen met Gemeente Amersfoort, de bewoners, huurders en andere stakeholders het voormalig Oliemolenkwartier in Amersfoort getransformeerd tot een vernieuwende en bruisende plek: De Nieuwe Stad.

De Nieuwe Stad is een dynamische microstad met ruimte om te werken, vergaderen, leren en verblijven; een levendige en sociale plek met festivals, een poppodium, restaurants, gedeelde moestuinbakken en een sterke lokale gemeenschap. De bewoners vormen een mix van grote en kleine bedrijven, afkomstig uit verschillende sectoren, variërend van zakelijke dienstverlening en onderwijs tot horeca en cultuur.

De ambitie is om een innovatieve microstad te creëren met een mix van functies, waar gebruik boven bezit gaat en waar we gezamenlijk met de bewoners, van onderop een stad creëren. Gezamenlijk hebben we vijf pijlers geformuleerd, die sturing geven aan de gebiedsinrichting en programmering.

Vijf pijlers:

  • Verbonden identiteit – De ambitie is om van De Nieuwe Stad een goed verbonden en open stuk te maken, als onderdeel van het stadshart, met een sterke eigen identiteit.
  • Industriële poëzie – De kwaliteit, herkenbaarheid en diversiteit van de huidige gebouwen dienen als uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkelingen.
  • Mix van functies – Met een stedelijke mix van functies streven we naar een veelzijdig milieu: niet alleen op gebiedsniveau maar ook op de schaal de individuele gebiedsonderdelen.
  • 18 uurs dynamiek – De mix van functies en activiteiten zorgt ervoor dat het 18 uur per dag levendig is, doordat meerdere soorten gebruikers en bezoekers elkaar afwisselen.
  • Innovatieve duurzaamheid – Met De Nieuwe Stad willen we bijdragen aan een duurzame ontwikkeling, waar van onderop wordt gebouwd aan een zo veel mogelijk zelfvoorzienend stuk stad.

Deze vijf pijlers zijn vastgelegd in het Ambitiedocument, dat in april 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. In januari 2018 is daar een aanvullend document bijgekomen.

Meer lezen over De Nieuwe Stad? Lees onze krant online!

 

Grondeigenaren in De Nieuwe Stad zijn:

Credits luchtfoto: Thijs Konings – www.flicks.nu