Disclaimer

Disclaimer De Nieuwe Stad
De webpagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de inhoud op deze webpagina zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De Nieuwe Stad doet haar best de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Nieuwe Stad is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud van de webpagina c.q. schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De Nieuwe Stad is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De Nieuwe Stad mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of be√ęindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ¬†De Nieuwe Stad is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of be√ęindiging van de webpagina.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze webpagina komen toe aan De Nieuwe Stad, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud op deze webpagina, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren, te distribueren en/of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van De Nieuwe Stad.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. U bent geheel verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Deze webpagina is vrij van reclame of andere advertenties.

Veiligheid
Er vindt regelmatig een controle plaats naar (computer-)virussen op de webpagina. Dit is echter geen garantie dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. De Nieuwe Stad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door virussen.

Ook kan deze webpagina links bevatten naar andere websites die niet van De Nieuwe Stad zijn. De Nieuwe Stad is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een website die door middel van een hyperlink aan deze webpagina is verbonden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin De Nieuwe Stad een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopi√ęren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren), alles in de ruimste¬† zin van het woord;
  • De Nieuwe Stad: De Nieuwe Stad B.V.
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, alles in de ruimste¬† zin van het woord;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gevolgschade, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina en wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.