De Nieuwe Stad wint de NRP Gulden Feniks

De Nieuwe Stad in Amersfoort heeft de NRP Gulden Feniks 2020 gewonnen. Dit is dé prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in Nederland. De Nieuwe Stad won in de categorie gebiedstransformatie, die draait om het versterken en vernieuwen van een gebied, waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt. “De gehele aanpak van dit gebied en de kwaliteit waar het toe leidt staat voor een mentaliteitsverandering bij gebiedsontwikkeling”, aldus de jury.

Voortbouwen op het verleden
“Wij zijn bijzonder trots op deze prijs”, aldus Bart Schoonderbeek, directeur van Schipper Bosch. “In 2013 kochten we de Prodentfabriek van Unilever en zijn we met dat gebouw als uitgangspunt en katalysator het hele gebied gaan herontwikkelen. Met de gebiedstransformatie willen we laten zien dat voortbouwen op het verleden loont. En dat respectvol omgaan met het verleden samen kan gaan met ambitie en vernieuwingsdrift. Het is mooi dat dit wordt erkend met deze toonaangevende prijs.”

“Dit is een game changer”

De jury spreekt van ‘slow’ gebiedsontwikkeling door een niet-traditionele opdrachtgever die de traditionele opdrachtgeversrol van de gemeente heeft overgenomen. Daarin is Schipper Bosch volgens de jury goed geslaagd. De kern van de ontwikkeling ligt volgens hen in het bijzondere, integrale opdrachtgeverschap van Schipper Bosch, die de gebouwen van private partijen heeft gekocht en de openbare ruimte van de gemeente Amersfoort. “We hebben zelden zo’n sterke combinatie van koopmanschap en vakmanschap aangetroffen”, aldus de jury. “Financieel komt men nu al uit. De openbare ruimte wordt betaald uit de economie van de activiteiten. Hoewel het rendement hiervan nog niet het hoogste is, is wel dynamiek ontstaan. De Nieuwe Stad is een ‘game changer’ en springt er met kop en schouders bovenuit.” Klik hier voor het volledige juryrapport.

Een prijs voor alle samenwerkingspartners

Architect Mendel Robbers van Schipper Bosch nam tijdens de uitreiking de bokaal in ontvangst. Dat deed hij namens alle partijen die een rol spelen in de ontwikkeling van De Nieuwe Stad, waaronder de ondernemers in het gebied, gemeente Amersfoort en bureau ZUS, vanaf het begin betrokken als stedenbouwkundige en landschapsarchitect. Mendel: “Eigenlijk is de prijs het meest voor alle samenwerkingspartners en de bewoners in het gebied, want dat is waar we het om doen. We willen een stuk stad maken waar we verbindingen laten zien, waar we mensen uitdagen om op een andere manier met elkaar om te gaan en om anders om te gaan met de stad. Dat schrijf ik ook toe aan de gebruikers die die kans zien en benutten.”

Samen met deze partijen kijken wij ook naar de ontwikkelingen in de toekomst. Schoonderbeek: “In De Nieuwe Stad staan we onszelf ruimte voor verandering en flexibiliteit toe. Niet meer vasthouden aan de regels, maar kijken wat er in dit specifieke gebied nodig is en daar flexibel mee omgaan. Dat is de basis van onze samenwerking met gemeente Amersfoort en het is van groot belang dat dit ook in de toekomst de aanpak blijft. Het idee dat je een blauwdruk kunt neerleggen is niet meer van deze tijd. Het is vertrouwen, durven loslaten en doen – met elkaar, iedere dag opnieuw.”

 

Symbool voor transformatie
De NRP Gulden Feniks brengt voorbeelden voor het voetlicht om interessante informatie zoals succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten over te dragen.In totaal deden dit jaar 70 transformatieprojecten mee. Naast De Nieuwe Stad vielen Park Hoog Oostduin in Den Haag (Transformatie) en Museum De Lakenhal in Leiden (Renovatie) in de prijzen. Een maand geleden won De Nieuwe Stad ook al een prijs: Het Platform werd uitgeroepen tot Kantoorgebouw van het Jaar.