Presentatie publicatie Wil en Wet

“De grootste verandering bevindt zich niet in Den Haag maar op bestuurlijk niveau. Burgers steken nu vaker zelf de vinger op om het initiatief te nemen” Dit was één van de uitspraken van plaatsvervangend directeur-generaal Bestuur en Koninkrijkrelaties dhr. van Delden, die woensdagochtend 25 maart samen met zijn collega Koos Steenbergen projectleider Doe Democratie, op bezoek was in De Nieuwe Stad.

Publicatie Wil en Wet
Aanleiding van het bezoek was de presentatie van het boek Wil en Wet. In deze publicatie worden verschillende maatschappelijke initiatieven besproken en hoe deze om gaan met regelgeving. Een van de cases die behandeld wordt is De Nieuwe Stad. Samen met wethouder Pim van den Berg en projectleider Yordi Grutters van de Gemeente Amersfoort en directeur Bart Schoonderbeek en projectleider Bülent Yokus, van Gebiedscurator Schipper Bosch, werd er in de Danswerkplaats gesproken over de ambities van De Nieuwe Stad.

Wet- en regelgeving in een organisch gebiedsontwikkeling
“Betrokken partijen moeten vanuit een gezamenlijk belang kijken naar wat waarde creëert” aldus Bülent Yokus. Dit houdt in dat het proces wordt omgedraaid. Eerst wordt er gekeken naar het eindresultaat en daarna pas de wet en regelgeving. Organische gebiedsontwikkeling vloeit voort uit ambities en niet uit een vooraf vastgesteld plan, dus bij de uitwerking van het proces ontdek je welke regels onhandig zijn voor het realiseren van dit eindresultaat. Dan kun je regels op stellen, op grond van wat je in een concrete situatie ziet in plaats van wat de wet- en regelgeving zegt.

Vervolgens werd de plaatsvervangend directeur-generaal rondgeleid door de Prodentfabriek en De Nieuwe Stad. Om vervolgens het gesprek af te ronden met Andre van Gelderen, eigenaar van Zandfoort aan de Eem en één van de eerste bewoners en initiatiefnemers van De Nieuwe Stad, over de regelgeving van de grondwaarde en hoe de gemeente hiermee met zijn pachters moet omgaan. Hierin sprak Andre zijn toekomst visie voor zijn stadsstrand uit en hoe dit samen kan vallen in De Nieuwe Stad.

Download publicatie Wil en Wet hier!