Gemeenteraad praat over ambities De Nieuwe Stad

Op 17 maart 2015 was de vergadering met de gemeenteraad in het Stadhuis over de ambities voor De Nieuwe Stad. Deze vergadering, genaamd ‘de ronde’, was openbaar.

Ambitiedocument

Stedenbouwkundig bureau ZUS heeft de ambities beschreven in opdracht van de Gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Schipper Bosch. ZUS heeft hierbij ook de inbreng van allerlei betrokkenen gebruikt. In het Ambitiedocument staan de ambities, doelen en visies voor De Nieuwe Stad.

Vervolg

Op 31 maart vindt naar verwachting besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Ook deze vergadering is openbaar.

Doe mee!

Het ambitiedocument geeft een richting voor de toekomst, maar de invulling doen we met betrokkenen. Iedere partij die gemotiveerd is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebied is welkom om aan te sluiten.

Lees hier het volledige Ambitiedocument.