Pizzabijeenkomst in FLUOR

Donderdagmiddag 19 november, verzamelde tientallen betrokkenen bij De Nieuwe Stad zich in poppodium Fluor tijdens een nieuwe pizzabijeenkomst. Een pizzabijeenkomst waarin we verder gingen met het samen bouwen aan De Nieuwe Stad: het delen van ideeën, projecten en plannen. Dit keer niet alleen met de bewoners (direct betrokkenen) van De Nieuwe Stad, maar ook met een aantal omwonenden en andere geïnteresseerden.

Het belangrijkste onderwerp van gesprek dit keer was het voorstel voor de inrichting van de Oliemolenhof.

De Oliemolenhof transformeert van parkeerplaats naar ontmoetingsruimte.  Kristian Koreman van ZUS nam ons mee in de planontwikkeling en presenteerde het Voorlopig Ontwerp. Daarna is er ruimte om reacties mee te geven en/of je aan te melden voor de klankbordgroep.

Daarnaast vertelden Yordi en Lara hoe de organisatie van De Nieuwe Stad doorontwikkelt nu er een vastgesteld ambitiedocument is waarmee de gemeenteraad de kaders voor de ontwikkelingen heeft vastgesteld.

Tot slot is er voortgang op het gebied van communicatie:

Er zijn voorstellen voor nieuwe aanpassingen op deze website getoond, Fluor heeft een plan voor het informeren van de mensen om ons heen met een nieuwsbrief voor geïnteresseerden en er zijn plannen getoond voor een boekje met alle De Nieuwe Stad-bewoners.