Samenwerking rond initiatieven

Nu het ambitiedocument alweer een tijdje is vastgesteld door de gemeenteraad, is het tijd voor een nieuwe invulling van de samenwerking rond de gebiedsontwikkeling in De Nieuwe Stad. Het regieteam 2.0 speelt daarin een belangrijke rol. Bij initiatieven voor de invulling van kavels wordt per initiatief een klankbordgroep ingesteld. Benieuwd hoe het werkt? Lees hieronder verder.

 

Initiatiefnemer

Een initiatiefnemer neemt in eerste instantie contact op met de grondeigenaar van de grond waarvoor hij een idee of plan heeft. De grondeigenaar bepaalt of het initiatief door kan naar het regieteam. Alle initiatieven met een potentieel permanente fysieke impact in het gebied moeten langs het regieteam.

 

Regieteam 2.0

Het regieteam 2.0 is de hoeder van de ambities uit het ambitiedocument. Bij besluiten die uiteindelijk door het college of de gemeenteraad genomen worden, adviseert het regieteam.

Het regieteam bestaat uit Kristian Koreman van bureau ZUS, Bert Blijleven, stedenbouwkundige van de gemeente Amersfoort en een derde nog aan te stellen teamlid. Deze derde persoon zal vooral vanuit de sociale kant van gebiedsontwikkeling naar de nieuwe initiatieven kijken. Het moet net als de andere twee leden iemand zijn die zelf geen belangen in het gebied heeft.

Bij grote initiatieven, zoals de invulling van een kavel, moet de initiatiefnemer een klankbordgroep instellen en zorgt het regieteam voor een onafhankelijke voorzitter.

 

Klankbordgroep

Per initiatief zorgt de initiatiefnemer voor het instellen van een klankbordgroep, waarmee het plan verder wordt uitgewerkt. De adviezen en ideeën van de klankbordgroep worden zowel door de initiatiefnemer als door de regiegroep meegewogen in het maken dan wel beoordelen van het plan. Het eindadvies van de klankbordgroep gaat tot slot één op één mee naar het college en de gemeenteraad bij het voorstel voor besluitvorming.

 

Pilot 1: Oliemolenhof

De uitwerking van het voorlopig ontwerp voor de Oliemolenhof is de eerste ontwikkeling die op deze manier uitgevoerd wordt. Tijdens de pizzabijeenkomst op 19 november heeft Kristian Koreman het ontwerp gepresenteerd en belangstellenden uitgenodigd mee te denken in een klankbordgroep. Wil je ook meedoen aan deze klankbordgroep? Meld je dan aan bij Mirjam Wingelaar.