Pizzabijeenkomst

19 november 16:00-18:00 in FLUOR

Het  is tijd voor een nieuwe pizzabijeenkomst. Een pizzabijeenkomst waarin we weer verder gaan met het samen bouwen aan De Nieuwe Stad: het delen van ideeën, projecten en plannen. Dit keer niet alleen met de bewoners (direct betrokkenen) van De Nieuwe Stad, maar ook met een aantal omwonenden en andere geïnteresseerden.

Het belangrijkste onderwerp van gesprek dit keer is het voorstel voor de inrichting van de Oliemolenhof.

De Oliemolenhof transformeert van parkeerplaats naar ontmoetingsruimte.  Kristian Koreman van ZUS neemt ons mee in de planontwikkeling en presenteert het Voorlopig Ontwerp. Daarna is er ruimte om reacties mee te geven en/of je aan te melden voor de klankbordgroep.

Daarnaast vertellen Yordi en Lara hoe de organisatie van De Nieuwe Stad doorontwikkelt nu er een vastgesteld ambitiedocument is waarmee de gemeenteraad de kaders voor de ontwikkelingen heeft vastgesteld.

Tot slot is er voortgang op het gebied van communicatie:

We hebben een voorstel voor het verder verbeteren van de website en laten dat graag aan je zien. Daarnaast willen we bij jullie checken of de huidige Facebookgroep voldoende platform biedt voor onderlinge uitwisseling, of dat een ander online forum gewenst is.

Manon Breumelhof van Fluor heeft een plan voor het informeren van de mensen om ons heen met een nieuwsbrief voor geïnteresseerden. Zij laat het plan zien. Wat kun of wil jij hierin betekenen?

Tot donderdag!