Het Lokaal in De Nieuwe Stad

Van “De Oude Stad” naar “De Nieuwe Stad”. Het Lokaal bouwt aan een nieuw, lokaal, voedselsysteem, passend bij de huidige visie op lokaal en duurzaam eten. Dat doen wij – natuurlijk – in De Nieuwe Stad.

Het voeden van een stad is een gigantische onderneming die enorme fysieke en maatschappelijke impact heeft op ons leven en de aarde. Milieu, economie, gezondheid, armoede, dierenwelzijn, zomaar een paar thema’s waar voedsel mee verbonden is, zeker als we ons westerse consumptiepatroon onder de loep nemen.

Feiten en cijfers: de noodzaak

Een stad als Amersfoort heeft zo’n 150.000 kilo voedsel per dag nodig, dat zijn drie vrachtwagens volgestapeld met voedsel, zonder verpakkingen. Een enorme operatie op productie en logistiek. We verspillen 30% van ons voedsel. Daarvan gooien wij als consument 14% ongebruikt zelf weg. Eén van die drie vrachtwagens rijdt dus weer vol weg met voedsel, maar nu als afval.

Ruim een miljard mensen in onze westerse maatschappij gooit eten weg en eet teveel, wat leidt tot gezondheidsproblemen zoals suikerziekte, obesitas, ADHD en nog veel meer. Daar tegenover heeft een miljard mensen op een ander deel van de wereld te weinig eten. Er sterven dagelijks zo’n 25.000 mensen van de honger.

Tien inkoopkantoren bepalen wat wij – 16,7 miljoen Nederlanders – eten. Dit eten wordt wereldwijd ingekocht, daar waar de prijs het meest gunstig is. 30% van de uitstoot van broeikasgassen is gerelateerd aan ons voedsel. In Nederland hebben wij nu 2,1 hectare grondoppervlakte per inwoner nodig voor de productie van ons voedsel. Echter, als we de wereld gelijk verdelen over alle bewoners, zou dit niet meer dan 0,9 hectare moeten zijn. Bijna 60% minder!

We maken er geen negatief verhaal van. De noodzaak voor actie en transactie naar een duurzamer voedselsysteem kunnen we echter niet negeren. Het Lokaal biedt deze actie voor de regio Amersfoort.

Verander de wereld en begin in je eigen stad. De Nieuwe Stad.

Steden zijn de nieuwe ‘staten’ van de toekomst. Het merendeel van de bevolking woont in steden of gaat er wonen.

Vroeger werd “De Oude Stad” gevormd door de beschikbaarheid van voedsel en water. De groei van een stad was daar ook van afhankelijk. Door ontwikkelingen in productie, bewaarmethoden en transport is deze kernvoorwaarde losgekoppeld van de regio. De moderne stad wordt gevoed door de wereldmarkt, waarbij prijs de enige voorwaarde is.

Vanuit “De Nieuwe Stad” gaan we dat veranderen. In tal van steden in de wereld grijpt men terug op de waarden van de oude stad: puur, seizoensgebonden, vers, onbewerkt, lokaal, fair, transparantie in herkomst. Er zijn meer boerenmarkten, streekproducten, voedselcollectieven, Slow Food en hippe food events. Zelfs de grote supermarktketens hebben in toenemende mate meer aandacht voor biologisch eten en duurzaamheid. Nee, geen dwepende en sentimentele nostalgie van ‘vroeger was het beter’. Wél meer bewustwording over de kwaliteit en herkomst van ons voedsel en de impact op milieu en maatschappij.

Steun Het Lokaal!

Daarom wordt Het Lokaal onderdeel van De Nieuwe Stad. Een plek waar voedsel vanuit de regio binnenkomt en wordt bewerkt, verkocht en beleefd voor en door de inwoners van de stad. Om dat te realiseren hebben we jouw hulp nodig!  Help Het Lokaal deze verandering waar te maken en investeer in onze crowdfundingcampagne. Lees meer op www.crowdaboutnow.nl/hetlokaal