Klimaattop Parijs

Ontwikkelaar Schipper Bosch is aanwezig op de klimaattop in Parijs. Edwin, adviseur in duurzame energie bij Schipper Bosch, stuurde onderstaande mail over de onderhandelingen in Parijs:

 

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een veel positiever sentiment. Tijdens de top in Kopenhagen (2009) waren de verwachting ook hoog, maar was de benadering anders, namelijk top-down met verplichtingen tot reductie. Veel landen wilden hier niet in mee gaan. Vanaf 2009 is toegewerkt naar dit moment. In 2011 werd in Durban (Zuid-Afrika) door de deelnemende landen het volgende besloten: ‚Äėwe agree to agree in 2015 and agree to implement in 2020‚Äô.

Nu nemen meer dan 190 landen deel aan de onderhandelingen. De belangrijkste oorzaken voor het positievere sentiment: technologische ontwikkelingen en een groter gevoel voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven en burgers. Daarnaast is groene/duurzame energie niet meer (of slechts marginaal) duurder dan fossiel. Voor ontwikkelingslanden zonder elektriciteitsnet zijn lokale duurzame oplossingen goedkoper en betrouwbaarder. Effici√ęnte¬†technologie (zoals de LED-lamp) wordt door hoge marktpenetratie veel goedkoper. Bedrijven roepen op tot het nemen van besluiten om broeikasgasuitstoot terug te dringen.¬†Financieringsinstellingen gaan mee in deze beweging. Technologie wint het¬†van de politieke besluitvorming.

Het akkoord dat gesloten moet worden is bottom-up, op basis van de ingediende ‚ÄėIntended Nationally Determined¬†Contributions‚Äô. Hierin staat de bijdrage per land: wat gaan we doen? Voor ontwikkelingslanden is er vaak een clausule, waarin staat dat wanneer ze¬†meer geld krijgen ze ook meer actie ondernemen. Het zou mooi zijn als deze plannen regelmatig (elke 5 jaar) gereviewd en aangescherpt worden. De mooiste uitspraak hierover komt deze week van Sean Kidney, godfather van het Climate Bonds Initiative: “Over 5 jaar zitten we¬†niet met de milieuministers maar met de finance ministers en bespreken we infrastructurele investeringen op basis van de ingediende plannen.”

In de onderhandelingen wordt nu een strategie gevolgd waarbij iedereen in de boot stapt die een bepaalde kant op gaat. De snelheid van broeikasgasreductie volgt later. Op dit moment is iedereen meekrijgen in een breed gedragen akkoord het belangrijkst. Dit in analogie met een uitspraak van Mahatma Gandhi: snelheid is niet belangrijk als de richting verkeerd is.

 

Edwin Dalenoord