Vernieuwende ideeën voor sociaal maatschappelijke vraagstukken

In 2013 richtte Dirk Kaan StadsLAB033 op, met als doel een plek te creëren waar innovatie tot stand komt. Nu, zes jaar later, staan Ramon van Rootselaar en Marianna Politis aan het roer en hebben zij de basis gelegd voor een nieuwe koers. Niet meer zelf innovatie tot stand brengen, maar verschillende partijen die zich met innovatie willen bezighouden samenbrengen om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Ramon van Rootselaar is sinds 2,5 jaar betrokken bij StadsLAB033. Hij heeft brede interesses, al gaat zijn hart vooral uit naar sociaal maatschappelijke problemen en het centraal stellen van de mens. Ramon: “Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in thema’s als armoedebestrijding, arbeidsparticipatie en veilig en verantwoord social media gebruik. Ik heb gemerkt dat bij dat soort thema’s regels en richtlijnen steeds meer de overhand hebben. Terwijl dit niet altijd het beste is en ik wil dan ook graag dat de mens weer meer centraal komt te staan.”

StadsLAB033 doet dat door zogenaamde ‘social innovators’ samen te brengen. Ramon: “Verschillende mensen en organisaties in Amersfoort zetten zich met passie in voor dit soort thema’s en komen samen tot vernieuwende ideeën voor bestaande vraagstukken. Wij verbinden deze mensen en organisaties, zorgen dat ze elkaar ontmoeten en faciliteren ze waar nodig.” Hoe? Door netwerklunches, themabijeenkomsten en het recente initiatief Denk-mee-on-Friday. Ramon: “Tijdens deze sessies bieden we ruimte voor iedereen om gezamenlijk een ochtend te werken en vragen, ideeën of problemen aan elkaar voor te leggen. We creëren een collegiale setting en bieden gelegenheid voor co-creatie.” De Denk-mee-on-Friday bijeenkomsten zijn voor ondernemers, zelfstandigen, maar ook voor studenten, pensionado’s en andere die graag meedenken met andere social innovators.

17 april themabijeenkomst dak- en thuisloze jongeren

Eén keer in de drie maanden organiseert StadsLAB033 themabijeenkomsten. De eerstvolgende is op 17 april en gaat over het thema dak- en thuisloze jongeren. Ramon: “In Amersfoort hebben we nog altijd dak- en thuisloze jongeren. En er zijn allerlei redenen waarom ze niet snel van de straat weg te halen zijn. Tijdens de themabijeenkomst gaan we gezamenlijk bekijken of dit anders zou kunnen. Na onze bijeenkomsten komen er vaak kleine veranderingen op gang, die uiteindelijk tot een sneeuwbaleffect kunnen leiden. Dat hebben we eerder gezien bij onze bijeenkomst over armoedebestrijding. Ook met dit thema zetten wij ons daarvoor in.”