Voorlopig ontwerp Oliemolenhof

De Oliemolenhof, nu nog een groot parkeerplein, is in ontwikkeling. Al langere tijd is De Nieuwe Stad in samenwerking met het stedelijk bouwkundig bureau ZUS bezig met een plan om De Oliemolenhof een nieuw leven in te blazen. Een impressie van hoe De Oliemolenhof eruit komt te zien vind je hiernaast.

ZUS beschrijft het voorlopig ontwerp als volgend:

 

Voorlopig Ontwerp openbare ruimte De Nieuwe Stad – Oliemolenhof
Het ontwerp voor de buitenruimte van De Nieuwe Stad gaat zoveel mogelijk uit van de bestaande structuren. De straten, de stegen en het centrale plein vormen de basis voor de nieuwe plekken en routes die nodig zijn om De Nieuwe Stad aantrekkelijker te maken voor haar gebruikers en bezoekers. Het idee is om zoveel mogelijk het industriële karakter te behouden, maar er elementen aan toe te voegen, die de gebruiksmogelijkheden vergoten. Het Oliemolenhof vormt het nieuwe groene hart van De Nieuwe Stad en is middels de straten en stegen verbonden met de Eem, het Eemplein en de omliggende wijken.

Oliemolenhof
Waar nu nog een groot parkeerterrein ligt, wordt het Oliemolenhof gemaakt die plek biedt aan vele soorten programmering: markt, circus, sport, schaatsen, festivals of om tussen de middag rustig een broodje te eten. Om dit mogelijk te maken worden de meeste parkeerplaatsen verplaatst naar een modulaire parkeergarage tussen de Hogeschool en Fluor. Dit terrein is bereikbaar via een passage door de voormalige productiehallen. Op het nieuwe centrale hof zijn enkele parkeerplekken voorzien, maar enkel bedoeld voor kortdurend bestemmingsverkeer. De ruimte wordt ingericht als ‘shared space’ waarbij auto, fietser en voetganger gelijktijdig gebruikmaken van de ruimte. In een gridpatroon op het plein staan tientallen bomen, die het tot een prettige, groen plek maken. In het midden ligt een arena, die door het hoogteverschil in het terrein een getrapte tribune rondom krijgt. Deze verdieping kan in de zomer dienstdoen als stadsbad en in de winter als schaatsbaan. Indien er geen water in staat biedt het voldoende mogelijkheden voor evenement. Daarvoor is voorzien in basisinfrastructuur, zoals verlichting en krachtstroom.

Straten en stegen
In de straten die het hof verbinden met de omgeving wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande asfalt. Als overgang tussen de rijbaan en de omliggende bebouwing komt een plint van halfverharding, waar ook verlichting en andere elementen in worden geïntegreerd. Voortbordurend op het industriële karakter wordt er met duidelijke signage aangegeven waar er geparkeerd mag worden, waar fietsen mogen staan en waar entrees zich bevinden. Verspreid over het hele terrein wordt er De Nieuwe Stad meubilair geïntroduceerd. Dit zijn hekenbare objecten en eilanden waar fietsen geparkeerd kunnen worden, op kan worden gezeten, wifi beschikbaar is en prullenbakken in zijn verwerkt.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden over de verdere ontwikkelingen, mail dan naar loket@denieuwestad.nl