VMBO On Stage

Leerhotel het Klooster was vorig jaar het sfeervolle decor voor het Amersfoort On Stage beroepenfeest, waarbij leerlingen van 8 VMBO scholen in Amersfoort uitgebreid konden  kennismaken met allerlei beroepen uit verschillende sectoren en ter plekke een afspraak konden maken voor een werkbezoek. Een groot succes, waarbij 160 beroepsbeoefenaren zich hadden aangemeld om met 800 leerlingen in gesprek te gaan over hun vak en over hoe hun werkdag eruit ziet.  Dit jaar is er weer een mooie locatie gevonden om de leerlingen feestelijk te onthalen: De Prodentfabriek in De Nieuwe Stad legt op 8 maart 2018 de rode loper uit voor beroepsbeoefenaren, leerlingen en docenten.

Het idee van On Stage is om af te rekenen met het slechte imago van het vmbo en leerlingen te helpen bij hun beroepskeuze. Bedenker Corine Korrel van het Projecthuys wil leerlingen voorlichten, enthousiasmeren en motiveren. En wie kunnen passie en enthousiasme beter overbrengen, dan degenen die het vak zelf uitoefenen!

Op het Beroepenfeest van Amersfoort On Stage op 8 maart 2018 ontmoeten ondernemers en leerlingen van het vmbo elkaar tijdens een feestelijk opgezet evenement. Zo’n ontmoeting is hard nodig, meent Korrel, want goed opgeleid middenkader raakt opgedroogd. Werkgevers zien een groot tekort aankomen van medewerkers en opvolging in het bedrijfsleven. “Onderwijs en ondernemers zien wel het belang van elkaar in, maar ze opereren nog te veel los van elkaar. Als je iets met elkaar wilt bereiken, dan moet je  elkaars taal leren spreken.”

“Als leerlingen in het vmbo een verkeerde keuze maken, lopen ze kansen mis”, meent Korrel. “Leerlingen weten vaak niet goed wat een vak inhoudt en haken teleurgesteld af als de praktijk tegenvalt. Daar zit een belangrijke oorzaak van vroegtijdige schooluitval op het mbo. Op die manier stagneert de doorstroming en nemen jongeren pas veel later deel aan het arbeidsproces.” Het is dus belangrijk om vóór de daadwerkelijke beroepskeuze, al te investeren in de beroepsoriëntatie van jongeren. Het is daarom van belang dat vertegenwoordigers en medewerkers van bedrijven uit Amersfoort en de regio vmbo’ers informeren over de verschillende beroepen en branches. Waarom is hun vak zo leuk en wat je moet ervoor doen of laten?

Het Beroepenfeest van Amersfoort On Stage op 8 maart 2018 wordt gevolgd door de Doe Dag op 22 maart: dan gaan de leerlingen op bezoek bij het bedrijf waarmee ze tijdens Amersfoort On Stage een ‘match’ hebben gemaakt. Ze krijgen dan een rondleiding, praten uitgebreid door over het vak, spelen werksituaties na en als het ook maar even mogelijk is, gaan ze ook echt aan de slag.  On Stage is gericht op het creëren van een duurzaam netwerk en meetbare resultaten, maar het gaat Korrel er ook om een positief signaal af te geven. Er zijn inmiddels veel On Stage Vrienden die meehelpen aan de realisatie van On Stage. In Amersfoort zijn burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Bertien Houwing ambassadeur van On Stage.