Van studentenboxen naar huurwoningen en commerciële ruimtes

Een nieuwe ontwikkeling in De Nieuwe Stad is die van ‘kamer 3’; de plek waar nu de studentenboxen staan. De plannen zijn om er huurwoningen en -appartementen te realiseren, met bedrijvigheid op de begane grond aan de kant van de Eem, ‘in de plint’ zoals dat heet.

Jan Poolen van architectenbureau Zeep en Ter Steege Bouw Vastgoed zijn de initiatiefnemers voor deze ontwikkeling. Samen met de gemeente, die grondeigenaar is, hebben zij eerder dit jaar belanghebbenden en belangstellenden uitgenodigd voor een klankbordgroep. Aan deze groep hebben zij in een aantal bijeenkomsten het steeds verder uitgewerkte plan voorgelegd. De groep vindt het over het algemeen een mooi plan, al kan een groot deel van de groep zich niet vinden in het hoogteaccent van tussen de 25 en 30 meter hoog. De mogelijkheid en wens om dit soort hoogteaccenten te maken is wel een onderdeel van het ambitiedocument.

De initiatiefnemers hebben hun plan ook voorgelegd aan het regieteam, die het beoordeelt aan de hand van de ambities uit het ambitiedocument en ook de reactie van de klankbordgroep meeneemt in de beoordeling. Als er een plan ligt waar het regieteam mee in kan stemmen is de volgende stap een akkoord van het college en een raadpleging van de gemeenteraad in verband met de hoogte. Ook is er een procedure nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan dat ooit specifiek voor deze kavel is gemaakt en uitgaat van een maximale hoogte van 9 meter. Dat zo’n afwijking nodig zou zijn, was al voorzien toen het ambitiedocument werd vastgesteld.

Heeft u vragen over deze ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Wolbrink, projectleider van de gemeente Amersfoort: jm.wolbrink@amersfoort.nl, 033 469 4966.