urban Earthship

“Het Urban Earthship is in de eerste plaats een experiment. Binnen 10 jaar zal het mogelijk zijn om in een stedelijke omgeving een duurzaam huis te bouwen dat compleet zelfvoorzienend is. Waarom zou je daar dan al niet nu mee beginnen”, zo redeneerden initiatiefnemers Cees Hiemstra en Pepik Henneman al in 2013.

Zij kregen de ruimte, benutten die ten volle en voegden de daad bij het woord. Langs de oever van het Noord-Hollands kanaal, op het voormalige terrein van Multikabel aan de Helderseweg 28, is inmiddels het eerste Alkmaarse Earthship verrezen.

Gemeente Alkmaar en Stichting SAWA, (Stimulering Autarke Woningbouw Alkmaar) legden de basis voor het initiatief. Ook ‘Duurzaam Ondernemen in Noordwest Holland’ is vanaf het begin betrokken. Maar het werd pas mogelijk dankzij de Gemeente Alkmaar.

Mooie, vernieuwende initiatieven lopen vaak stuk op regels en wetten. Cees en de zijnen daagden de Gemeente uit om op één stuk grond even ‘al die regels en wetten uit te zetten’ en te ervaren wat daar uit kan ontstaan. De Gemeente Alkmaar ging de uitdaging aan en met zichtbaar resultaat. Een prachtvoorbeeld van de participatiesamenleving in pure vorm: “Zoek ’t maar uit!”

Materialen
Een Urban Earthship wordt duurzaam gebouwd. Zoveel mogelijk volgens ecologische uitgangspunten. En het wonder van het Earthship blijkt dat al het bouwmateriaal op wonderbaarlijke wijze naar het Earthship toe komt. Bigpacks met zand waarmee de wanden zijn gebouwd. Balken, panelen, grote kozijnen met ramen en zelfs een statig toegangshek, alles bleek steeds weer op het juiste moment beschikbaar. “Toeval bestaat niet, het valt je toe.” Maar dat is ook wel te danken aan Cees’ meesterschap in het leggen en onderhouden van goede contacten, knipoogt Madeleine. Al vanaf het allereerste begin is ook Madeleine bij het initiatief betrokken en werkt ze met al haar talenten en energie mee.  Dat is het tweede wonder van het Earthship. De juiste mensen wandelen binnen.

Mensen
Ze wandelen binnen omdat ze toevallig langs kwamen of om andere triviale redenen. Ze hoeven niks en wandelen soms ook zo weer weg, maar vaak blijken ze toch iets kwijt te kunnen. Niks volgens plan, het ontstaat gewoon. Zo zijn er al honderden die korte of langere tijd hun bijdrage hebben geleverd. En ’t levert henzelf ook altijd iets op, hoe divers ook. Urban Earthship blijkt ook een sociaal experiment, waarbij zonder vaste structuren, besturen, functies of hiërarchieën er toch van alles tot stand komt. Vrijwilligerswerk blijkt ‘levenstijd’.

Dina, naast Cees en Madeleine de derde conciërge, is inmiddels ook elke dag bij het Earthship te vinden. Zij bekommert zich om het groen en het buitengebied. Een oever met geredde planten. Fruitbomen en een kippenhok dat gebouwd is door een groepje jongens dat eigenlijk op zoek was naar een plekje om te kaarten.

“Niets is onmogelijk voor hen die willen” citeert Cees een oud genootschap en voegt toe:  “en wat wij willen is vervolgens wat er ook gebeurt”.

Via: stedenintransitie.nl