The Ocean Cleanup

Ongeveer 8 miljoen ton aan plastic verdwijnt jaarlijks in de oceaan. Momenteel liggen er naar schatting 5,25 biljoen stukken plastic in de oceanen. De vervuiling heeft grote gevolgen voor milieu, economie en onze gezondheid. Jaarlijks sterven er 1 miljoen zeevogels en 100.000 zeezoogdieren door de vervuiling van plastic. Daarnaast zijn er meer dan 100 verschillende diersoorten die met het uitsterven worden bedreigd, waaronder de Hawaaiiaanse Monniksrob en de Karetschildpad.

Naast de gevolgen die het heeft voor levende dieren, kost het plastic zwerfafval de vis-, transport-, toeristen-, en schoonmaakindustrie zo’n 13 miljard dollar per jaar. Ook geeft de Amerikaanse westkust ongeveer 500 miljoen dollar per jaar uit om hun stranden schoon te houden. De kosten van het verwijderen van het afval van stranden is gemiddeld tussen de 1.500 en 25.000 dollar per ton.

Als laatste zijn er grote gevolgen voor de volksgezondheid. Giftige chemicaliën worden geabsorbeerd door plastic, waardoor de concentratie een miljoen keer toeneemt. Deze blijvende organische verontreiniging komt terecht in de voedselketen omdat kleine vissen stukjes plastic eten. Dit resulteert in een nog hogere concentratie van verontreiniging in vissen die uiteindelijk geconsumeerd wordt door mensen. Ziektes die gelinkt worden aan deze verontreiniging zijn: kanker, misvorming en verminderde vruchtbaarheid.

De aanname die altijd werd gedaan was dat het schoonmaken van de oceanen onmogelijk was vanwege de onmetelijkheid van de gebieden waarin plastic ligt. Het gebruik van schepen en netten om het plastic op te ruimen duurt 79.000 jaar en kost miljarden dollars. Daarnaast zou zo’n operatie enorme schade aanrichten aan het zeeleven en wordt er een enorme hoeveelheid CO² en andere uitlaatgassen uitgestoten.

Maar er is goed nieuws, vanaf 2016 gaat The Ocean Cleanup beginnen met het ‘opruimen’ van de oceanen.

Hoe werkt het?

Waarom door de oceanen bewegen, als de oceanen ook door jou kunnen bewegen. In plaats van boten en netten te gebruiken, maakt The Ocean Cleanup gebruik van drijvende barrières en de natuurlijke beweging van de zee waardoor het plastic zichzelf concentreert. De levende wezens zullen onder deze barrière door stromen en het plastic, dat lichter is dan water, zal zich ophopen voor de barrière. De drijvende barrières zijn bevestigd aan de zeembodem en zijn ontworpen om miljoenen vierkante meters te ontdoen van plastic zonder een centimeter te verschuiven.

De eerste installatie wordt in 2016 opgeleverd voor de kust van Tsushima, een eiland tussen Japan en Zuid-Korea. Wetenschappers zijn van mening dat hier sprake is van flinke vervuiling. De eerste installatie zal 2000 meter lang worden en minimaal 2 jaar in gebruik worden genomen. Daarnaast zal deze installatie het grootst drijvende object ooit worden. Op dit moment is de recordhouder de Tokyo Mega-Float: een drijvend vliegveld.

 

Bron: The Ocean Cleanup en Scientias
Afbeelding en filmpje: Scientas