StadsLAB: Meet & Match

In De Nieuwe Stad hebben we de ambitie om een innovatieve microstad te cre√ęren. Bedrijven¬† zitten hier dus niet alleen voor de locatie, maar willen graag bijdragen aan dit streven. Velen willen, op ieders eigen manier, vorm geven aan de nieuwe economie en de inclusieve maatschappij.

De afgelopen jaren hebben we in Amersfoort veel nieuwkomers mogen verwelkomen. Mensen uit o.a. Syri√ę en Eritrea die zich hier hebben gevestigd. Zij hebben vele talenten en werkervaring. Het blijft echter vaak voor hen moeilijk om aan werk te komen. Taalachterstand, onbekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt en een beperkt netwerk vormen een belemmering. Hoe mooi is het om in De Nieuwe Stad deze nieuwkomers te ondersteunen in hun zoektocht naar werk!

Verschillende organisaties uit De Nieuwe Stad –¬†StadsLAB033, Krachtstroom, New Bees en Meet Up Amersfoort –¬†hebben elkaar hierin gevonden.

Op 22 maart van 16.30 tot 18.30 organiseren deze organisaties een bijeenkomst voor ondernemers uit De Nieuwe Stad die ge√Įnteresseerd zijn in de mogelijkheden voor bijvoorbeeld werkervaringsplekken, proefplaatsingen, stages en werk voor nieuwkomers.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie verstrekt over zaken waar je als ondernemer rekening mee moet houden om nieuwkomers bij je onderneming te betrekken (regelingen, subsidies, interculturele zaken). Nieuwkomers die al een tijdje werkzaam zijn zullen delen waar zij tegenaan zijn gelopen en wat goed heeft gewerkt. Ook zullen werkgevers die al succesvol nieuwkomers in dienst hebben genomen hun ervaringen delen.

Ben je ge√Įnteresseerd in de mogelijkheden om nieuwkomers in Nederland te helpen? Meld je aan bij Jessica van StadsLAB via¬†jessica@stadslab033.nl