Stadsbouwprijs: stem op ons voor het platform of de oliemolenhof

Welk project is wat jou betreft toonaangevend en heeft de stad op een bijzondere manier verrijkt? De Nieuwe Stad is met twee projecten genomineerd voor de Stadsbouwprijs van Fasade: de Oliemolenhof en Het Platform. We hopen op jouw stem voor één van onze projecten.

De Oliemolenhof
Breng je stem uit op De Oliemolenhof

De Oliemolenhof vormt de groene centrale verbinding tussen de verschillende delen van De Nieuwe Stad. De kale asfaltvlakte maakte plaats voor een multifunctioneel plein met bomen, planten en zitgelegenheid. Een plek voor ontmoeting, ontspanning en evenementen. Op het plein is een vernieuwende parkeeroplossing gerealiseerd. De 20 elektrische laadplekken onderstrepen de duurzaamheidsambities van De Nieuwe Stad en geven Amersfoort het eerste laadplein van deze omvang. De realisatie van de Oliemolenhof is door het bieden van goede openbare ruimte een aanjager voor de verdere groei van De Nieuwe Stad.

ZUS is ontwerper van het plein en medeopsteller van het door Schipper Bosch en gemeente Amersfoort omarmde ambitiedocument. Het proces, masterplan, de programmering en de publieke ruimte hebben met het Ambitiedocument als leidraad vorm gekregen. Het verbindende pronkstuk van het project is de Oliemolenhof: een licht verzonken cirkelvormige arena. Dit plein staat midden in een arboretum van 37 verschillende soorten bomen. De arena biedt plek voor verschillende activiteiten en functies, zoals een markt, een festival, een openluchtbioscoop, een potje jeu de boules of bootcampen. Bij de aanleg van de Oliemolenhof is het oude asfalt hergebruikt voor het plein rondom de verzonken arena. De beplanting in de borders is aangelegd om de biodiversiteit te bevorderen en de vrijkomende hitte van het asfalt te verzachten. Daarbij zorgt de selectie aan beplanting voor een kleurrijke beleving van de seizoenen. Met behulp van infiltratiekratten wordt het regenwater opgevangen om uitdroging van de bodem te voorkomen. De Oliemolenhof speelt in op de ontwikkeling van elektrisch rijden door middel van een flexibele laadoplossing. Het plein voorziet in twintig elektrische laadpalen, die tevens te gebruiken zijn als elektrapunt voor bijvoorbeeld het aansluiten van foodtrucks tijdens evenementen. Daarbij maakt het groene plein het gehele gebied aantrekkelijker voor potentiële huurders en voegt zo economische waarde toe.

Is het een plein of een park? Waar is eigenlijk het fietspad, loopt de voetganger en rijdt de elektrische auto? Juist deze verwarring die De Oliemolenhof teweeg brengt met het grid van lijnen, plantenvakken en bomen, zorgt voor een interessante dynamiek. De Oliemolenhof vormt een verbeelding van De Nieuwe Stad, hét beeldmerk van het gebied. Het is een plek om te leren, recreëren, ontmoeten en ontspannen. Ondernemers in het gebied en inwoners van Amersfoort verdienen een aantrekkelijke publieke ruimte als deze, die aansluit bij het gebied.

Het Platform: Innovatief, eigenzinnig en duurzaam kantoorgebouw
Breng je stem uit op Het Platform

Medio 2016 geeft adviesbureau Twynstra Gudde aan een nieuwe plek te zoeken voor haar hoofdkantoor én heeft De Nieuwe Stad het verlangen om meer flexibel te gebruiken werk- en overlegplekken aan te bieden. Het is de inceptie van een architectonische toevoeging aan De Nieuwe Stad. Hiermee wordt de toon wordt gezet over hoe oude en nieuwe gebouwen de dialoog met elkaar aangaan en hoe nieuwe gebouwen meer naar buiten gericht en flexibel moeten zijn. Space Encounters krijgt de opdracht om het architectonisch ontwerp te maken en te helpen het gebouw te realiseren. In september 2019 is het gebouw opgeleverd.

Het Platform staat los over een bestaande loods van de Prodentfabriek, waar online supermarkt Picnic en poppodium FLUOR gevestigd zijn. Om de continuïteit van deze ondernemingen te garanderen tijdens de bouw is gekozen voor een zogeheten tafelmodel. Het Platform is door middel van zeven stalen spanten over de hal heen gebouwd. Het twee verdiepingen hoge kantoor is daarmee constructief meer een brug dan een gebouw. Een typologische cross-over.

De wijze waarop de oude loods en de nieuwbouw elkaar net niet raken en toch in verbinding staan toont zich doordat de kolommen van de nieuwbouw het ritme van de oudbouw volgen. Aan de pleinzijde steekt Het Platform drie meter over de loods door. Op de begane grond ontstaat zo een overdekt entreegebied. Op de eerste verdieping resulteert deze drie meter zone in een genereus balkon. Met een brede, betonnen trap is deze ruimte verbonden met het plein. Het balkon hee; een roze stripstalen balustrade. Het grootse, industriële gebaar van het gebouw wordt hierdoor vriendelijk en zacht. De verbinding tussen oud en nieuw komt ook tot uiting in de afwerking. De wit geglazuurde keramische tegels aan de buitenkant zijn van oudsher gebruikt in industriële interieurs vanwege de weerbaarheid. Door ze aan de gevel te plaatsen wordt de enorme schaal van het gebouw tactiel en maakt het verbinding met de geschiedenis van de plek. De vloeren tussen de spanten zijn Slimline vloeren. Holle vloeren die de grote overspanning kunnen maken en tegelijkertijd de installatietechnische systemen kunnen herbergen. Hierdoor is het een flexibel indeelbaar, non-conventioneel kantoor geworden. Het gebouw verbindt het verleden, het heden en de toekomst. In vorm, in materialiteit, in betekenis, in gebruik, in energie. De bomen op het plein ervoor – De Oliemolenhof – geven het gebouw context, zowel op de grond als in de lucht. Deze kwaliteit wordt doorgezet in de patio van de nieuwbouw die qua maat aansluit op de schaal van het gebouw als geheel. Het groen van de bomen, de gele kruizen op het plein, de rode kozijnen in de loods, het roze hekwerk en de blauwe lucht. Het witte tegelwerk werkt als een canvas dat alles verbindt.