Samenspel van plein & pand wint stadsbouwprijs FASadE

Twee projecten in De Nieuwe Stad in Amersfoort dongen mee naar de stadsbouwprijs van FASade, het Amersfoortse forum voor stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp. Enerzijds het plein de Oliemolenhof van stedenbouwkundig bureau ZUS samen met ontwikkelaar Schipper Bosch en anderzijds het gebouw Het Platform van architect Space Encounters i.s.m. Schipper Bosch. De jury besloot de prijs toe te kennen aan de combinatie van de twee nominaties. De aantrekkelijke dynamiek tussen het plein en het pand is volgens hen moeilijk los van elkaar te beoordelen. Als nieuwe plek in de stad vormen ze samen een duurzame ontwikkeling met toekomstwaarde.

De jury oordeelde dat Het Platform en de Oliemolenhof een sterk ensemble vormen. Ondanks een aantal kritische noten bij beide projecten, ziet de jury het als een duurzame ontwikkeling met veel potentie. De sfeer van de plek past volgens hen goed bij de diversiteit aan functies en voorzieningen die in De Nieuwe Stad wordt beoogd. Zo geeft de jury over Het Platform aan dat het concept architectonisch heel consequent, verfijnd en zorgvuldig is uitgewerkt. Veel waardering is er voor de flexibiliteit van het casco in relatie tot toekomstige invullingen. Ook bij de Oliemolenhof oogst flexibiliteit voor een diversiteit aan functies waardering. Tegelijkertijd ziet men dat de keuze voor een sterke formele ingreep met de verzonken cirkel in het maaiveld deze flexibiliteit inperkt. Maar juist de potentie en de ‘onafheid’ van deze plek in de stad wordt gewaardeerd. Gezamenlijk zijn de twee projecten toonaangevend en verrijken ze de stad Amersfoort op een bijzondere manier.

Over de Oliemolenhof
De Oliemolenhof vormt de groene centrale verbinding tussen de verschillende delen van De Nieuwe Stad. De kale asfaltvlakte maakte plaats voor een multifunctioneel plein met bomen, planten en zitgelegenheid. Een plek voor ontmoeting, ontspanning en evenementen. Op het plein is een vernieuwende parkeeroplossing gerealiseerd. De 20 elektrische laadplekken onderstrepen de duurzaamheidsambities van De Nieuwe Stad en geven Amersfoort het eerste laadplein van deze omvang. De realisatie van de Oliemolenhof is door het bieden van goede openbare ruimte een aanjager voor de verdere groei van De Nieuwe Stad. ZUS is ontwerper van het plein en medeopsteller van het door Schipper Bosch en gemeente Amersfoort omarmde ambitiedocument. Het proces, masterplan, de programmering en de publieke ruimte hebben met het Ambitiedocument als leidraad vorm gekregen. Het verbindende pronkstuk van het project is de Oliemolenhof: een licht verzonken cirkelvormige arena. Dit plein staat midden in een arboretum van 37 verschillende soorten bomen. De arena biedt plek voor verschillende activiteiten en functies, zoals een markt, een festival, een openluchtbioscoop, een potje jeu de boules of bootcampen.

Over Het Platform
Medio 2016 geeft adviesbureau Twynstra Gudde aan een nieuwe plek te zoeken voor haar hoofdkantoor én heeft De Nieuwe Stad het verlangen om meer flexibel te gebruiken werk- en overlegplekken aan te bieden. Het is de inceptie van een architectonische toevoeging aan De Nieuwe Stad. Hiermee wordt de toon gezet over hoe oude en nieuwe gebouwen de dialoog met elkaar aangaan en hoe nieuwe gebouwen meer naar buiten gericht en flexibel moeten zijn. Space Encounters krijgt de opdracht om het architectonisch ontwerp te maken en te helpen het gebouw te realiseren. In september 2019 is het gebouw opgeleverd. Het Platform staat los over een bestaande loods van de Prodentfabriek, waar online supermarkt Picnic en poppodium FLUOR gevestigd zijn. Om de continuïteit van deze ondernemingen te garanderen tijdens de bouw is gekozen voor een zogeheten tafelmodel. Het Platform is door middel van zeven stalen spanten over de hal heen gebouwd. Het twee verdiepingen hoge kantoor is daarmee constructief meer een brug dan een gebouw. Een typologische cross-over.