Samen tegen armoede

StadsLAB033 en Sociaal Fonds Amersfoort hebben maandag een samenwerkingscontract ondertekend om armoede in de stad effectiever te gaan bestrijden. Ze willen niet langer dat lokale hulporganisaties langs elkaar heen leven. ‘Het oude systeem werkt niet meer, het is tijd voor iets nieuws.

De bijeenkomst in De Nieuwe Stad over armoede trekt een divers gezelschap. Vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, goedbedoelende burgers en vrijwilligers: de participatiesamenleving in een notendop. StadsLAB033 en Sociaal Fonds Amersfoort brengen de partijen samen om hen kennis met elkaar te laten maken. Ze hopen op een betere samenwerking om zo de armoede in Amersfoortse het hoofd te kunnen bieden.
Dirk Kaan van StadsLAB033 ziet met veel plezier toe hoe onder zijn ogen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Hij is een man van het experiment. Niet vasthouden aan de oudere vormen, maar zoeken naar nieuwe, toekomstbestendige ideeën. ,,We moeten ervoor zorgen dat hulporganisaties minder afhankelijk worden van subsidies,” zegt hij. ,,Nu zie je nog vaak dat hulp doodbloedt, zodra er geen geld meer door de overheid wordt verstrekt.”Sociaal Fonds
Kaan brengt de hulporganisaties samen. ,,De één heeft problemen met de financiering, de ander lukt het niet om een wij-gevoel te creëren in de organisatie. Hier kunnen ze elkaar helpen.”
Dat kan door bijvoorbeeld samen crowdfunding te starten of door een samenwerking aan te gaan. ,,Initiatieven met potentie kunnen geld krijgen van het Sociaal Fonds Amersfoort, maar die kijkt steeds meer naar het draagvlak in de lokale samenleving en de toegevoegde waarde,” zegt hij.

De organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding zijn legio, maar werken vaak langs elkaar heen. Amersfoorters die het goed kunnen gebruiken, blijven zo verstoken van extra hulp. Volgens bestuurslid Aart Veldhuizen is het vooral zaak om de allerarmsten op te speuren.
De groep die extra hulp het beste kan gebruiken, blijft namelijk vaak onder de radar. ,,Het gaat om mensen die zijn lamgeslagen door eerdere traumatische gebeurtenissen in hun leven. Over het algemeen hebben ze geen sociaal netwerk en weten ze niet de weg naar de instanties.”
Als hulporganisaties samenwerken, kunnen ze arme huishoudens beter in kaart brengen. Zo komen vrijwilligers van Voorleesexpres Amersfoort veel bij arme gezinnen over de vloer. Ze lezen voor aan kinderen in taalarme families en weten een beetje wat er speelt. Projectleider Jessica Jager deelt die kennis en contacten graag met andere hulporganisaties. ,,We kunnen elkaar versterken,” zegt Jager tegen Marlies Schreurs van het project Creatieve activiteiten met kinderen. Schreurs moet nog beginnen, maar maakt graag gebruik van de kennis van Jager.

Nieuwlanders Jan Huurdeman en Wim de Haan slaan ook de handen ineen. De Haan is met stichting Samen maken we Nieuwland bezig om een boerderij in Nieuwland te kopen en om te bouwen tot wijkcentrum.
Huurdeman wil in de toekomstige wijkboerderij graag een buurthuiskamer beginnen. Een plek waar ouderen uit Nieuwland ongedwongen samenkomen en een gezellige tijd beleven. ,,Hoe meer organisaties met ons willen samenwerken, hoe beter het is,” zegt De Haan.

Via: AD