ROOFFOOD

Met Rooffood, een innovatie van het Amsterdamse bedrijf GrownDownTown, kunnen op stedelijke daken groenten worden verbouwd. Ook ontlast het systeem bij hevige regenval het riool.

Rooffood is een kweeksysteem dat de stad van eetbare daktuinen voorziet en een verse oogst garandeert. Met het systeem kun je zonder veel moeite groenten houden op het dak. Het bestaat uit een waterbuffer, waarop een laag met voedselkratjes past. Kweker Lindenhoff Open Tuin levert de kratjes met jong gewas en plaatst ze in het systeem. De waterbuffer zorgt ervoor dat het dak bij heftige buien een deel van het regenwater opvangt, wat de gewassen vervolgens zelf opnemen.

Amsterdam voeden met Rooffood

In het voorjaar van 2015 heeft GrownDownTown onderzoek uitgevoerd hoe het Rooffood-systeem kan inspelen op voedselvraag van Amsterdam. Uit de resultaten blijkt dat het mogelijk is om voldoende groente in Amsterdam te produceren voor alle stadsbewoners. Wanneer er wordt gekeken naar het totale platdakoppervlak van 12m2 kan voor wel 444% aan de groentebehoefte worden voldaan. Naar schatting van GrownDownTown is 25% van dit oppervlak geschikt voor het Rooffood-systeem. Dat zou betekenen dat er voor 111% aan de totale groentebehoefte voldaan zou kunnen worden. Daarnaast heeft het verbouwen van groente op daken veel andere voordelen voor de stad, zoals de verbetering van het binnenstedelijk klimaat en het verminderen van de druk op de riolen.

Meer informatie over Rooffood vind je op GrowDownTown.nl!