Pizzabijeenkomst woensdag 8 april j.l. Zandfoort aan de Eem

Doel:

Waar staan we? Waar willen we naar toe? Waar kun je jouw steentje bijdragen.
Check www.denieuwestad.nl/meedoen-en-contact

Plenair:

Lara Simons (projectmanager Schipper Bosch) en Yordi Grutters (projectmanager Gemeente Amersfoort) opende de middag.
7 April is het Ambitiedocument voor de tweede keer besproken in de raad. Er moeten nog een paar aanpassingen gedaan worden maar dan zal op 21 april door de raad een besluit worden genomen of het ambitiedocument op deze manier uitgevoerd mag worden. De uitvoering van het ambitiedocument valt onder het regieteam. Het regieteam bestaat uit vertegenwoordigers van alle grondeigenaren van De Nieuwe Stad (BOEi, Gemeente Amersfoort, Schipper Bosch, HU). Het regieteam wordt uitgebreid met meerdere vertegenwoordigers. Bijv. de ondernemersvereniging, bewoners of omwonenden.
Geïnteresseerde vertegenwoordigers kunnen zich aanmelden voor het regieteam via: info@denieuwestad.nl

Bij de vorige Pizzabijeenkomst zijn er 4 werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen zijn hard aan de slag gegaan en presenteerden op 8 april hun ideeën zodat de aanwezigen konden meedenken en/of aansluiten om De Nieuwe Stad inhoudelijk verder vorm te geven:

Groen dieren en openbare ruimte

Angela van Staalduinen (van Staalduinen 3D, Oude Fabriekstraat 14) presenteerde: “Meer groen in de straten zodat de mensen ook naar buiten gaan”. Dit is de duidelijke wens van deze werkgroep. “Meer groen is een beter klimaat. Om te beginnen kan de Oude Fabriekstraat worden aangekleed met planten, dieren en zitjes”. De werkgroep heeft al heel wat ideeën verzameld: vogelhuisjes, bijenkorven, kippen, bankjes, bomen en bloemen. Binnenkort verschijnt de presentatie van deze werkgroep op de besloten Facebookpagina. Wil je meer informatie over deze werkgroep, je aansluiten of ideeën kenbaar maken? Neem dan contact op via: info@vanstaalduinen3d.nl

Kennis en netwerk delen

Tamor Hartog (Fixie Brothers, Brabantsestraat 29), kartrekker van deze werkgroep start een bewonersnetwerk op. Een netwerk die een keer per maand bij elkaar komt, waar de aanwezigen kunnen pitchen: Wie ben je? Wat doe je? Wat is je vraag? Welke oplossing zoek je? Zijn er bewoners die mij kunnen helpen? “Samen en met elkaar” wordt de insteek van deze bijeenkomst. Doel is: bewoners die elkaar echt leren kennen, weten wat er bij andere ondernemers speelt en of ze elkaar ergens mee kunnen helpen.
Wil je bij de eerste bijeenkomst zijn, kom dan op woensdag 29 april om 09.00 uur naar HOOG VUUR. Voor meer informatie mail je naar: tamorhartogs@fixiebrothers.nl

Externe communicatie

Manon Breumelhof (Podium de Kelder, Oude Fabriekstraat 7) wil samen met de werkgroep een ‘stadskrant’ maken. Een krant voor en door bewoners en omwonenden van De Nieuwe Stad. Er wordt nu gekeken hoe deze stadskrant gerealiseerd kan worden. De werkgroep heeft al flink wat rubrieken bedacht en schrijvers verzameld maar kan zeker jouw hulp goed gebruiken. Heb jij nog een geniaal idee, of wil jij je steentje op een andere manier bijdragen? Mail dan naar: Manon@podiumdekelder.nl

Oliemolenhof:

Caroline Denijs (Stadslab033, Oude Fabriekstraat 7) geeft een korte presentatie over mogelijke activiteiten voor de Oliemolenhof. Hoe zouden we het Oliemolenhof aantrekkelijker kunnen maken op korte termijn? Heb je hier ideeen over? Wil je meer weten? Mail naar: caroline@nieuwestadsnomaden.nl of meld je aan via: http://stadslab033.nl/meebouwen/

Kijk op Facebookpagina Oliemolenhof: https://www.facebook.com/pages/Oliemolenhof-Amersfoort/804254466308181?ref=ts&fref=ts

OvadE:

Ger Verzijde (Vita Nova, Kleine Koppel 11) stelde de ondernemersvereniging (OvadE) voor aan de aanwezige mensen. OvadE is in 2010 opgericht om als centraal aanspreekpunt te fungeren tussen ondernemers aan de Eem en de Gemeente. Ovade werkt samen met de winkeliersvereniging van het Eemplein. Wil jij lid worden van OVADE of meer informatie? Mail dan naar: ger.verzijde@olv-amersfoort.nl

Ruimtelijke invulling Ambitiedocument:

Stedenbouwkundige bureau ZUS had de maquette meegenomen om met de bewoners te praten over de stedenbouwkundige plannen, o.a. de effecten van eventuele hoogbouw aan de Eem.
Bewoners grepen de gelegenheid aan om zelf met de maquette aan de slag te gaan en meerdere scenario’s uit te proberen.
De meningen over de invulling van het gebied lopen nu nog uiteen. Deze worden momenteel bekeken bij de laatste versie van het ambitiedocument.

We danken iedereen voor hun inzet. Andre van Gelderen (Zandfoort aan de Eem) bedankt voor de gastvrijheid.

Bij wie vindt de volgende pizzabijeenkomst plaats? Laat het ons weten via info@denieuwestad.nl De datum voor de volgende pizzabijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.
Met eventuele andere vragen kun je ook terecht bij info@denieuwestad.nl