Informatieavond Ambitiedocument

Het voormalig Oliemolenkwartier in Amersfoort wordt getransformeerd tot De Nieuwe Stad. In de afgelopen tijd zijn de ideeën over de ambities van het gebied op sommige punten veranderd. Daarmee zijn ook de kaders voor de ontwikkeling van het gebied geactualiseerd. Voordat deze nieuwe kaders aan de gemeenteraad worden voorgelegd, werden omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten over de plannen.

De Nieuwe Stad is in de afgelopen jaren ontwikkeld met onder andere de komst van MBO Amersfoort, een kapsalon, horeca, Het Lokaal en recent de herinrichting van de Oliemolenhof. Ook zijn er bouwplannen uitgewerkt voor bijvoorbeeld de locatie waar de studentenboxen stonden. In de afgelopen tijd zijn aan de hand van concrete ontwikkelingen de ideeën over sommige kaders uit het Ambitiedocument veranderd. Bijvoorbeeld over de beste plekken in het gebied voor hoogteaccenten.

Op andere punten zijn de kaders verder uitgewerkt, zoals op het gebied van parkeren en het te volgen proces bij nieuwe plannen.

MEEPRATEN
Om die reden hebben gemeente en Schipper Bosch een nieuw document (klik hier voor Ambitiedocument 2) voorbereid met geactualiseerde en aangevulde kaders. Tijdens een speciale informatiebijeenkomst op afgelopen donderdag 18 januari konden belanghebbenden hierop reageren.