Gemeente stelt Kaderstellende notitie op voor De Nieuwe Stad

De gemeente Amersfoort heeft een ‘kaderstellende notitie’ opgesteld met regels en randvoorwaarden voor de vervolgplannen voor De Nieuwe Stad. De gemeente hoort graag van gebruikers, omwonenden en belangengroepen wat zij vinden van dit document. Het is de basis waar we de komende jaren op verder bouwen.

De kaders voor De Nieuwe Stad gaan over de inhoud: waar gaan we aan werken?, over het proces: hoe gaan we eraan werken? en over participatie: wat zijn voor betrokkenen de mogelijkheden om mee te denken? De notitie en een korte samenvatting daarvan zijn te vinden op amersfoort.nl/denieuwestad. Op de speciale projectwebsite van ontwikkelaar Schipper Bosch is ook meer te zien en lezen over wat er al gebeurd is in dit bijzondere stukje Amersfoort en wat er nog gaat gebeuren.

Heb je inbreng of vragen? Laat dit dan uiterlijk 9 juli weten via denieuwestad@amersfoort.nl of telefonisch via 14 033. Wil je je graag richten tot ontwikkelaar Schipper Bosch, dan kan dat via info@denieuwestadgroeit.nl. De input wordt gebruikt om de kaders waar nodig aan te passen. Daarna legt het college de kaders voor aan de gemeenteraad. In de Ronde beoordeelt de gemeenteraad de kaders en  kunnen belanghebbenden hun reactie geven. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de kaders zijn deze vastgesteld. De volgende stap is dan een stedenbouwkundig plan. In die fase worden de ontwikkelingen concreter.