Eerste veld met drijvende zonnepanelen geopend

Afgelopen week is in Groningen een veld met 54 drijvende zonnepanelen geopend op het Groningse industrieterrein Westpoort. Door de panelen mee te laten draaien met de zon en gebruik te maken van de reflectie van water, brengen de zonnepanelen naar verwachting 25 tot 30% meer op dan vergelijkbare vaste panelen op het land.

De vele wateroppervlakken in Nederland bieden voldoende ruimte voor drijvende zonnepanelen. Hierdoor kan zonne-energie naast windenergie een rol van betekenis gaan spelen in de Nederlandse duurzame energievoorziening.

De zonnepanelen zijn ‘zonnevolgend’ uitgevoerd. De opbrengst over de dag is daardoor veel gelijkmatiger en de totale opbrengst ligt daardoor hoger. De reflectie va het water helpt hier ook bij. Deze meeropbrengst kan oplopen tot wel 14%. De koelte van het water maakt de panelen tevens efficiënter. Er wordt gemikt op een kWh prijs die ongeveer 15% lager kan liggen dan de huidige gebruikte systemen. Dit maakt de systemen interessant voor partijen en beleggers die willen investeren in duurzame energie. De ontwikkeling past bij het streven naar een groter aandeel duurzame energie bij bedrijven en overheden.

 

Bron: www.hetkanwel.net
Afbeelding: www.groenecourant.nl