De hoogte in op een mooie manier: wonen in De Nieuwe Stad

“Dit is dé nieuwe unieke wijk in Amersfoort: 70 meter hoge woontorens, 850 woningen, erfgoed én bedrijven”, kopt het AD Amersfoort van zondag 5 mei jl.

Er worden straks 850 nieuwe woningen gebouwd in De Nieuwe Stad, in diverse prijssegmenten en zowel huur als koop. Trapsgewijs worden de nieuwe appartementengebouwen vanaf de Eem tot aan de Amsterdamseweg hoger. Waarom die keuze? ,,Er is woningtekort én Amersfoort barst uit z’n voegen’’, vertellen architect Jesse Mommers en projectleider Femke de Klein van Schipper Bosch. ,,Het is niet wenselijk om de resterende groene gebieden van Amersfoort ook maar vol te bouwen met huizen. Ruimte is beperkt. Maar we kunnen wél hoger bouwen. En dat gaan we doen op een mooie manier.’’

Het bijzondere transformatieproject wekt nu al de interesse in binnen- en buitenland. Bij haar bezoek aan Amersfoort vorig jaar sprak de jury van de European City of the Year-award lovende woorden. De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed gebruikt De Nieuwe Stad wereldwijd als voorbeeldproject over hoe je industrieel erfgoed op een mooie manier een nieuwe toekomst kunt geven.

Alles dichtbij

In De Nieuwe Stad wordt straks niet alleen gewoond, maar ook volop gewerkt, geleerd en gerecreëerd. Sinds Schipper Bosch de Prodentfabriek en het omringende gebied in 2013 kocht, zijn er nu al 90 bedrijven neergestreken.

Lees het artikel op de website van het AD via deze link.