Resono

Resono meet drukte op iedere gewenste locatie met behulp van een mobiel panel van ruim 2 miljoen mensen. Hiermee berekent Resono een nauwkeurige schatting van de drukte binnen een bepaald tijdsbestek. Locaties kunnen hierbij variëren in oppervlakte en type. Denk bijvoorbeeld aan een winkel, winkelgebied, parkeerplaats, stadsdeel of stad.
Klanten hebben met Resono integraal inzicht in bezoekersgedrag. Ze benutten dit om betere beslissingen te nemen. Wij bedienen uiteenlopende markten waaronder brands en retailers, out-of-home exploitanten en gemeentes, overheid en vastgoed eigenaren.

Kijk op reso.no voor meer informatie.

Contactgegevens
E-mail: hello@reso.no
Telefoonnummer: 033-2022792
Adres: Oude Fabriekstraat 14, G1 Suite 2.60-61, 3812 NR Amersfoort