Fabriek69

FABRIEK69 wil seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs bespreekbaar maken. Ons uitgangspunt ligt op de seksuele gezondheid van de mens (ongeacht leeftijd, geslacht, beperking, achtergrond, identiteit etc.).

U kunt binnen FABRIEK69 terecht voor diverse trainingen m.b.t. social media en seksualiteit, seksuele ontwikkeling, communicatie met ouders en verwanten, meldcode, signalering seksueel geweld. Ook verzorgen wij verbetertrajecten, counseling en behandeling, dagvoorzitterschap/lezingen en workshops rondom het thema Relaties, Intimiteit, Seksualiteit.

Kijk voor de actuele data van verschillende trainingen en activiteiten op onze website www.fabriek69.nl.

FABRIEK69

Brabantsestraat 17
Telefoon 085 – 065 73 19
fabriek69@gmail.com
www.fabriek69.nl