Ambitiedocument De Nieuwe Stad vastgesteld

Een stad in een stad, waar je denkt en doet, woont en werkt, eet en drinkt. Met mensen die elkaar versterken. Die samenwerken zoals ze zelf willen. De Nieuwe Stad is authentiek en avontuurlijk; mooie historie en heel veel toekomst. In het stadshart van Amersfoort, vlakbij de historische binnenstad.

 

Start samen doorontwikkelen van De Nieuwe Stad
De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 28 april 2015 het Ambitiedocument voor De Nieuwe Stad vastgesteld. Daarmee zijn de ambities voor de herontwikkeling van het voormalig Oliemolenkwartier tot De Nieuwe Stad officieel bekrachtigd. Het Ambitiedocument geeft een richting aan de ruimtelijke, economische en culturele ontwikkeling van het gebied.

Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’
In het gebied zijn nu zo’n zeventig innovatieve en betrokken bedrijven gevestigd. De ontwikkeling van De Nieuwe Stad gebeurt geleidelijk. Er is geen vastomlijnd eindbeeld. Als onderdeel van de stapsgewijze ontwikkelstrategie worden pilots ingezet. Op deze wijze krijgt het gebied langzaam vorm.

Samen ontwikkelen
De invulling van De Nieuwe Stad gebeurt in samenspraak met bewoners, bedrijven, het gemeentebestuur, ambtenaren en andere belangstellenden. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het gebied kan aansluiten.

Betrokkenen en belanghebbenden kunnen op diverse manieren meedenken: bijvoorbeeld in werkgroepen en tijdens zogenaamde ‘Pizzabijeenkomsten’. Ideeën en initiatieven kunnen worden voorgelegd aan een regiegroep. Deze groep adviseert het college van burgemeester en wethouders: info@denieuwestad.nl