Woningen in De Nieuwe Stad

Op de plek langs de Eem waar eerst de studentenboxen stonden staan straks de eerste woningen in De Nieuwe Stad. Er komen 49 woningen en appartementen (middeldure huur) en ca. 550 m2 bedrijfsruimte. Een mooie toevoeging aan de mix van functies in het gebied. Het ontwerp is van Jan Poolen van Zeep Architects and Urban Designers.

De eerste ontwerpen voor het complex lagen er al in 2016 en zijn in het voorjaar en de zomer van 2016 een aantal keer besproken met het Regieteam en met een klankbordgroep van omwonenden en andere belanghebbenden. Dit eerste ontwerp gaf een goede invulling aan het in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument, en het Regieteam (dat ontwikkelingen in De Nieuwe Stad toetst aan het ambitiedocument) was er enthousiast over.

Tegelijkertijd was dit de eerste keer dat de kaders uit het ambitiedocument in een ontwerp voor een nieuw complex werden vertaald. Met name het hoogteaccent van 27 meter, dat hier vanuit de kaders uit het ambitiedocument goed op zijn plek was en tot maximaal 30 meter hoog mocht zijn, stuitte op weerstand bij een aantal belanghebbenden en bij een deel van de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een aanpassing in het ontwerp, waarbij het hoogteaccent een aantal meter naar achteren is verplaatst en een andere kleur heeft gekregen.

Daarnaast heeft het gesprek in de gemeenteraad over de hoogteaccenten geleid tot nieuwe uitgangspunten over hoogteaccenten, waarbij deze meer richting de Nieuwe Poort komen en minder langs de Eem. De nieuwe kaders worden op dit moment uitgewerkt en worden begin volgend jaar voorgelegd aan de omgeving en daarna aan de gemeenteraad.

Voor kamer 3 is de volgende stap dat de gemeente en de initiatiefnemers een overeenkomst sluiten voor de verkoop van de locatie en de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Als dat allemaal goed verloopt zou de bouw eind 2018 kunnen beginnen.

 

Zie voor meer informatie de Raadsinformatiebrief met in de bijlage tekeningen van zowel het oorspronkelijke als het aangepaste ontwerp.