Vertrouwensband maakt Danista sterke groep

DaNiSta’s: voluit staat het voor Dames van De Nieuwe Stad. Voor Susan Spiekerman was het doel helder toen ze startte met dit netwerk met vrouwelijke ondernemers. Ze zocht naar verbondenheid en vertrouwen bij collega ondernemers en creëerde daar een passend netwerk voor. Een groep om mee te sparren, verder te komen, waar commitment naar elkaar de standaard is en afspraak ook echt afspraak is.

‘Er wordt niet alleen geborreld met dit netwerk’, maken de dames gelijk duidelijk bij aanvang van het gesprek. ‘Natuurlijk is gezelligheid belangrijk, maar daarvoor hadden we geen eigen netwerkclub hoeven starten’, vertelt Nicole Bouts van reclamebureau ONyVa. Juist de intervisies, het inhoudelijke aspect en dat iedere partij haar eigen kennis en specialisatie meebrengt is wat deze groep drijft. Dat alle dames bewoner zijn van De Nieuwe Stad maakt het makkelijk om naast de geplande gezamenlijke momenten ook even bij elkaar binnen te lopen. ‘Je steekt de gang over en kijkt bij elkaar mee op het scherm en kunt snel sparren’, aldus Merel Verburgt.

Intervisies en themabijeenkomsten
Waar gaat zo’n intervisie zoal over bij DaNiSta? Jocelyn Kemker – de Kruif van Bureau voor fietsstimulering triple Joy: ‘Meestal brengt iemand een zakelijke casus uit de praktijk in. Die gaan we dan doorakkeren. Maar een sessie kan ook bestaan uit een boekbespreking, bespreken van vakliteratuur, het beoordelen van één van onze websites of een themabijeenkomst. Zo hebben we allemaal te maken met onderwerpen als timemanagement en hoe bepaal ik de prijs voor mijn diensten.’ Jessica de Ruijter: ‘Ook lichten we – dan wel bij een bijeenkomst, dan wel bij een borrel – verschillende kwaliteiten uit. Waar ben je goed in en waar kan je de ander mee helpen?’

‘Wat van groot belang is, is dat DaNiSta een veilige omgeving is. We werken allemaal in ons eentje en je hebt op deze manier toch een soort collega’s. Je voelt je gesteund door elkaar én hoeft je niet groot te houden als je ergens mee zit. Wat we hier bespreken blijft hier en we nemen elkaar serieus’, aldus Madeleine Bonsel, grafisch vormgeefster.

Leden van DaNiSta
Het netwerk bestaat uit zes vrouwelijke ondernemers. Ze maken de club bewust niet te groot, ze kennen elkaar goed en weten wat er bij een ander speelt. Susan Spiekerman (CSS Coaching): ‘Voorlopig houden we deze kern, maar we willen ook af en toe bijeenkomsten houden met grotere groepjes. Bijvoorbeeld over verantwoord ondernemen. Met elkaar kunnen we lokaal, regionaal, landelijk en ook Europees impact maken voor een betere stad, beter land en betere wereld.’

Madeleine Bonsel Grafische Vormgeving – geeft vorm aan onder andere logo’s, huisstijlen, websites, tijdschriften, brochures en presentaties. Ze houdt van een persoonlijke en open aanpak, waarin ze actief met klanten meedenkt.
www.madeleinebonsel.nl

Jessica de Ruijter – werkt als sociaal ondernemer vanuit haar bedrijf Samaver – wat staat voor SAmen MAken we Verschil – aan maatschappelijke veranderingen. Ze is mede-oprichten van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu waar mensen met behoud van uitkering kunnen ondernemen.
www.blauweparaplu.org    www.gebiedscooperatie-eemland.nl

CSS Coaching Susan Spiekerman – Als re-integratie- en loopbaanadviseur begeleidt Susan mensen van en naar werk. Als zij een kandidaat een stapje verder kan helpen in het proces naar werk, geeft dit veel voldoening. Oplossingen zijn volgens haar vaak al aanwezig, zij helpt bij het ontdekken ervan en het toepasbaar maken.
https://www.susanspiekerman.com/

Nicole Bouts, reclamebureau ONyVA – In het Frans betekent het ‘Laten we gaan’, de vrije vertaling volgens Nicole: Wij gaan ervoor! Ze hebben niet voor niets ‘plezier in de reclame’ als slogan. Van advies tot concept en van strategisch toekomstplan tot de uiteindelijke website of lancering van een nieuw product: Nicole helpt organisaties met alles wat met communicatie te maken heeft.
https://onyva.nl/

Merel Verburgt, Merel& – ‘RegelMerel’ zoals haar bijnaam luidt, richt zich op sociaal projectmanagement. Dit zijn maatschappelijke projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Bijvoorbeeld projecten rondom eenzame ouderen en jongeren die geen werk kunnen vinden.
https://www.merel-en.nl/

Jocelyn Kemker – de Kruif, Bureau voor fietsstimulering triple Joy – Jocelyn richt zich met haar bedrijf triple Joy op het inzetten van de fiets als middel om doelen te bereiken. Ze zet de fiets in als middel om impact te creëren.
https://www.triplejoy.nl/triple-joy/