Pelikaan terug in De Nieuwe Stad

Na jaren van afwezigheid staat vanaf 7 november het bekende bronzen beeld van de Erdalfabriek, de pelikaan, weer op haar plek. Sinds 2011 schitterde het beeld van afwezigheid omdat men bang was dat het terrein gesloopt zou worden. De pelikaan is nu weer te vinden op de originele plek aan de Oude Fabriekstraat in De Nieuwe Stad te Amersfoort. De onthulling van de symbolische pelikaan gebeurde in besloten kring, onder het toeziend oog van wethouder Kemmerling.

Het idee om de pelikaan terug te plaatsen speelde al een lange tijd, zowel bij Schipper Bosch als bij de gemeente Amersfoort. Anika de Kruijf, projectleider van De Nieuwe Stad vanuit Schipper Bosch, licht het belang van de teruggeplaatste pelikaan toe: “Het gebied is authentiek, dit willen we ook zo houden. Hierom hebben we de gebouwen in tact gehouden en teruggebracht naar de originele staat. Hierbij hoort ook het terugplaatsen van de pelikaan, als symbool voor de geschiedenis van het gebied.

Het bronzen beeld staat symbool voor Erdal, het bedrijf dat van 1937 tot 1983 gevestigd was in het gebied wat nu De Nieuwe Stad is. Het beeld is in 1965 geschonken door het personeel van de Erdalfabriek ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum. Het symbool is bekend van de producten van Erdal; deze waren vaak voorzien van een rode pelikaan en een trotse vermelding over de plaats van productie, namelijk Amersfoort.