Nederland haalt duurzame energiedoelen niet

Nederland gaat de doelen voor duurzame energie niet halen als er niet snel nieuwe maatregelen worden genomen. Er zijn miljarden euro’s extra nodig voor windmolens op zee of voor duurzame energieprojecten in het buitenland. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport over de subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken.

Het doel is 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023, maar dat gaat in het huidige tempo niet lukken. Sleutelen aan de subsidieregeling (SDE+) biedt onvoldoende soelaas omdat die regeling op hoofdlijnen goed in elkaar steekt, aldus de Rekenkamer. Om de EU-doelen en de afspraken uit het nationale energieakkoord te halen zijn snel andere besluiten nodig van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Volgens de Rekenkamer kan het ‘effectief zijn’ om de komende twee jaar 12,8 miljard euro te reserveren voor nieuwe windmolenparken op zee, bovenop de 59 miljard euro die daarvoor sowieso al opzij gezet moet worden in de periode tot 2023. Als het kabinet hiertoe besluit zou dit betaald kunnen worden door de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden met 65 tot 100 euro per jaar te verhogen.

Een alternatief is de SDE+-regeling zo te wijzigen dat Nederland buitenlandse projecten voor duurzame energie kan subsidiëren. Dan is 9,3 miljard euro nodig. Nadeel is wel dat dat in Nederland geen banen oplevert.

Minister Kamp laat in een reactie weten dat hij denkt dat de doelen nog wel tijdig gehaald kunnen worden. Hij vindt het nog te vroeg om in te grijpen en wil eerst een evaluatie van het energieakkoord in 2016 afwachten.

 

Bron: www.bouwformatie.nl
Afbeeldingen: www.zonneenergievooruwbedrijf.nl