Momentum Herbestemming en Transformatie

Afgelopen donderdag 28 mei organiseerde FASadE een Momentum als het gaat om Herbestemming en Transformatie in De Nieuwe Stad. De focus lag op bottlenecks rond financieringen en initiatief, de regietaken van hogere overheden, het herstellen van planologische keuzes van toen en op de dreigende bubble van herbestemd vastgoed.

De sprekers tijdens het momentum waren:

  • Erik Luiten, Rijksadviseur voor het landschap
  • Bart Krol, Gedeputeerde van Utrecht
  • Fleur Imming, wethouder van Amersfoort
  • Saskia Beer, Amstel III en Glamourmanifest
  • Sjoerd Feestra, directeur URHAHN
  • Teun van den Ende, secretaris herbestemmingsteam en medewerker van het college van rijksadviseurs
  • Han Wiendels, herstructureringsmaatschappij Overijssel
  • Jan Willem van Beek, SVn
  • Martin van Hoogevest, directeur Triveste
  • Guido Wallagh, parnet-adviseur INBO

Tegenwoordig wordt vastgoed vooral aangeboden, terwijl er niet meer nagedacht wordt over de vraag en de reële behoefte. Inmiddels zitten we met een gigantisch overaanbod van vierkante meters vastgoed: 8 tot 13 miljoen m2 kantoren, een op de vier bedrijven op bedrijventerreinen, 14.000 winkels en 40.000 woningen boven winkels. Daarnaast staan 10.000 oftewel 1 miljoen m2 aan monumenten leeg en komen daar elke dag één boerderij, elke week twee kerken en elke maand één klooster bij. Dan hebben we nog de leegstaande autoshowrooms, een nieuwe ontwikkeling aan het vastgoedfirmament.

Door de crisis is er een groeiende belangstelling te bespeuren voor zeer goedkoop, langdurig leegstaand vastgoed, om daarin ‘tegen een prikkie’ initiatieven te ontwikkelen en, als gewenst scenario, te komen tot waardecreatie.

Lees het hele verslag op de website van FASadE