Merosch verduurzaamt de gebouwde omgeving

Circulair bouwen, een klimaatneutrale omgeving creëren en een omslag maken naar betaalbare en realistische alternatieve energiesystemen: thema’s waar we wereldwijd mee worstelen en waar nou juist Merosch een voortrekkersrol in vervult. Sinds 2008 verduurzamen zij gebouwen en gebieden in Nederland. Met ruim 20 collega’s en nieuwe collega’s op komst werd het tijd voor een tweede kantoor. Naast Bodegraven zijn ze nu ook gevestigd in Amersfoort in De Nieuwe Stad, waar ze met 5 collega’s actief zijn.

Robbert van Rijswijk is sinds 2009 adviseur bij Merosch. ‘Duurzaamheidsregisseurs’, noemt hij zichzelf en zijn collega’s ook wel. Ze zijn bij diverse projecten betrokken waar een duurzame ambitie aan ten grondslag ligt. Robbert: “Meestal zijn dat projecten van gemeentes, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Daarbij kun je denken aan binnenstedelijke herontwikkeling, aardgasvrije wijken en het verduurzamen van schoolpanden.”

Merosch onderscheidt zich van andere adviesbureaus, door zowel onderzoek als ontwerp op diverse gebieden zelf uit te voeren. “Wat je vaak ziet is dat een onderzoek wordt uitgevoerd, maar dat voor het ontwerp van installaties of bepaalde berekeningen nog een technisch adviesbureau ingeschakeld moet worden. Wij verzorgen ook de ontwerpfase in de projecten.” De organisatie is gespecialiseerd in 5 kernthema’s: energie, gezondheid, circulariteit, warmtetransitie en integraliteit. De focus ligt op mensen, samenwerking natuur en techniek.

Meer weten? Kijk op merosch.nl. Zet koers naar morgen!