MBO Amersfoort een Gezonde School

Sinds maandag 23 januari mag MBO Amersfoort zich officieel een gezonde school noemen. De onderwijsinstelling ontving de vignet ‘Gezonde School’, dat hiervoor de officiële erkenning vormt.

MBO Amersfoort investeert sinds enkele jaren in het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van haar studenten en medewerkers. Denk hierbij aan het vergroten van het aanbod van gezonde voeding in de kantines en veiligheid in en om de school.Deze maatregelen zouden bijdragen aan een prettige werk- en leeromgeving, betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Gerda Eerdmans, voorzitter van het college van bestuur van MBO Amersfoort, is trots op haar Gezonde-School-organisatie. “Vanaf nu hangt, goed zichtbaar, op de gevels van al onze locaties het logo Gezonde School.”