MBO Amersfoort in De Nieuwe Stad

Maandag 21 september is officieel de sleutel van de herontwikkelde Prodentfabriek overgedragen aan MBO Amersfoort. In zeven maanden tijd is de productieopslag van de Prodentfabriek verbouwd tot een moderne en duurzame locatie, waar MBO Amersfoort zich vanaf 28 september 2015 vestigt met twee scholen, de School voor Schoonheidspecialisten en de Kappersschool, en twee onderwijsbedrijven AdminCompany en Salon De Nieuwe Stad. Lara Simons, eindverantwoordelijke van De Nieuwe Stad: “Wij zijn blij met de komst van MBO Amersfoort. Met haar unieke visie op onderwijs vormt ze een bijzondere en waardevolle toevoeging in De Nieuwe Stad. Daarnaast zijn we ook ontzettend trots op de bouwprestatie die we geleverd hebben.”

Het is een unieke school geworden die de potentie van heel De Nieuwe Stad benut, doordat de verschillende onderdelen over De Nieuwe Stad verspreid zijn. Zo zijn de onderwijslokalen aan de Brabantsestraat gelegen en is er een nieuwe passage gemaakt, de zogeheten leeras. Deze verbindt de lesomgeving met de praktijkomgeving op het binnenterrein van De Nieuwe Stad. Langs deze leeras zijn gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd zoals de kantine. Mendel Robbers, architect van Schipper Bosch: “Uitgangspunt van het ontwerp was om de school een unieke eigenheid te geven. Dit is gedaan door enerzijds het industriële karakter van De Nieuwe Stad optimaal te benutten en anderszijds de school zo veel mogelijk te verweven met De Nieuwe Stad. De school gebruikt in feite heel De Nieuwe Stad als leerlandschap. Alle bouwkundige ingrepen zijn er op gericht om verbindingen, tussen studenten onderling alsmede tussen studenten en de andere bewoners van De Nieuwe Stad, tot stand te brengen”

 

Toegevoegde waarde voor De Nieuwe Stad
Met de komst van MBO Amersfoort in De Nieuwe Stad wordt een verbinding gelegd tussen werken en leren. Zo is er onder andere een schoonheidssalon en kapsalon te vinden, waar studenten praktijkervaring op gaan doen. Verder kunnen bijvoorbeeld kleine bedrijven in De Nieuwe Stad hun administratie uitbesteden aan studenten van de AdminCompany.

MBO Amersfoort draagt bij aan de dynamiek van het gebied door de komst van alle jonge studenten. Zij gaan op een andere manier dan de huidige gebruikers gebruik maken van De Nieuwe Stad. Voor MBO Amersfoort was vooral de verbindende factor van De Nieuwe Stad belangrijk, omdat hier de afstand tussen leren en praktijk geminimaliseerd wordt. De officiële opening van MBO Amersfoort en Salon De Nieuwe Stad staat gepland op donderdag 5 november 2015.

 

Foto’s: Cees Wouda