Her-ontwikkeling langs de eem

Op 23 maart gingen Friso de Zeeuw (directeur Nieuwe Markten BPD en tevens praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling), Bülent Yokus (Schipper Bosch), Sylvia Pijnenborg (BOEi) en Yordi Grutters (Gemeente Amersfoort) met elkaar om de tafel voor een stevig gesprek. Het thema was gebiedsontwikkeling & herbestemming anno 2015. Vragen die daarbij hoorden waren onder andere: moet commerciële gebiedsontwikkeling meer vraaggericht werken? Kan organische ontwikkeling plaatsvinden zonder commercieel rendabele elementen? Kun je nog wel het behoud van een gebouw voorop zetten of gaat het vooral over gebruik?

Het debat vond plaats onder leiding van Gerben van Dijk en Vincent Taapken. Beide zijn lid van het nieuwe H(erbestemmings)-team dat onder auspiciën van het College van Rijksadviseurs de komende jaren herbestemming zal bevorderen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vond de overdracht van het huidige naar het nieuwe H-team plaats en de afsluiting van het Nationaal Programma Herbestemming. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst woonde de overdracht bij.