duurzame energieopwekking

14% duurzame energieopwekking in 2020 en de energieopwekking stimuleren zodat het tempo van de verduurzaming na 2020 sterk toeneemt. Zo luidt de energieopgave in Noord-Brabant, zo blijkt uit het ‘Uitvoeringsprogramma Energie’ van deze provincie.

“In 2050 moeten we een volledig energieneutrale economie hebben”, meldt gedeputeerde Anne-Marie Spierings van Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur in het voorwoord van dit rapport. Ze ziet een groeiende aandacht voor de energieopgave, die haar hoopvol stemt om dit voor elkaar te gaan krijgen. “Huiseigenaren en woningcorporaties ontdekken zonnepanelen, warmtepompen, gevelisolatie en zelf nul-op-de-meterwoningen. Diverse economische sectoren, zoals industrie en landbouw, zien kansen om duurzame energie in de bedrijfsvoering in te bedden.”

Smart-cityconcept

Uit het ‘Uitvoeringsprogramma Energie’ blijkt de gebouwde omgeving als 1 van de 5 versnellingspaden. Zo staat in dit rapport het Brabantse streven om in 2050 een energieneutrale woningvoorraad te hebben binnen een smart-cityconcept. Hierbij speelt Nul-op-de-Meter een belangrijke rol, waarbij de provincie werkt aan een roadmap om in 2021 40.000 huizen en in 2050 800.000 huizen energieneutraal te maken.

Daarnaast start de provincie met de 10 grootste Brabantse gemeenten om het overheidsvastgoed te verduurzamen. Ook wil ze de launching customer zijn voor innovaties en zelf volledig groene energie inkopen. “Wij gaan ons vastgoed verduurzamen. Het provinciehuis is recent verbouwd en heeft twee BREAAM-certificaten ontvangen: ‘excellent’ voor ‘beheer’ en ‘very good’ voor ‘gebouw en gebruik’. Voor ons overige vastgoed werken we de mogelijkheden voor energiebesparing en plaatsing van zonnepanelen uit, maken een planning voor realisatie en geven hieraan uitvoering. Hiermee willen we de titel van ‘meest duurzaam inkopende overheid’ behouden”, schrijft Spierings.

Warmte besparen

Ook de ‘energieneutrale industrie’ is een versnellingspad. De industrie is met 28% namelijk een van de grootste energiegebruikers. Een manier om tot deze versnelling te komen is door warmte te besparen in technische installaties. Daarnaast werkt deze provincie samen met de industrie, gemeenten en financiers aan een warmteplan om te verduurzamen via (rest)warmtebenutting.

Naast de 2 genoemde panden zijn ook ‘Smart and Green mobility’, ‘Sustainable energy farming als motor van vernieuwing’ en ‘energieke landschappen’ de versnellingspaden. Het volledige rapport staat op Brabant.nl.

Via: duurzaamgebouwd