‘De openbare ruimte is op een prettige manier ontregelend’

De Nieuwe Stad staat in het Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2018. De selectiecommissie werd vrolijk van de openbare ruimte, die volgens hen op een prettige manier ontregelend is.

Het zes pagina’s tellende artikel toont dan ook veel foto’s van de openbare ruimte met het plein de Oliemolenhof, de variatie aan beplanting en bomen en de mogelijkheden tot verdichting in het gebied. Als ‘ontregelende elementen’ benoemt redacteur Martine Bakker onder andere de witte strepen op het plein die eigenlijk helemaal niet bedoeld zijn om te parkeren en de palmboom met een knipoog naar de klimaatverandering.

Hoofdredacteur Mark Hendriks zegt over dit jaarboek: ‘het is een naslagwerk, en juist daardoor een ankerpunt voor het werk van morgen. De gekozen projecten hebben een kwaliteitsstempel. Daarmee zegt het jaarboek: leer hiervan, zodat we als ontwerpers klaar zijn voor de toekomst.’ We zijn dan ook trots dat ons gebied geselecteerd is voor het jaarboek.