De Nieuwe Stad ‘deelt’ warmte met nieuwe buren Eemerald

Eemerald, het nieuwbouw appartementencomplex aan het Eemplein dat op dit moment in aanbouw is, wordt aangesloten op de biowarmte-installatie van De Nieuwe Stad. Deze installatie heeft meer capaciteit dan De Nieuwe Stad nodig heeft. Ontwikkelaar Heilijgers legde haar kopers een plan voor om de woningen toch ‘van het gas af’ te halen en daar werd positief op gereageerd.

‘De keus voor een duurzaam alternatief viel als vanzelfsprekend op de biowarmte-installatie van Warmtebedrijf Amersfoort, dat 200 meter verderop sinds enkele jaren De Nieuwe Stad bedient’, meldt het AD.  De ondergrondse toevoer is kort en daarmee relatief goedkoop aan te leggen. Het leidingsstelsel in Eemerald moet wel opnieuw worden getekend. Biowarmte circuleert via twee buizen (warm water de woning in, het afgekoelde water eruit, terug naar de installatie), terwijl voor gastoevoer één dunnere leiding volstaat. Doordat de feitelijke bouw nog moet beginnen, leidt de omzetting volgens Heilijgers niet of nauwelijks tot vertraging.

De biowarmte-installatie van Warmtebedrijf Amersfoort voorziet De Nieuwe Stad sinds 2015 van duurzame warmte. Biomassa, de grondstof die gebruikt wordt, is niet meer en niet minder dan resthout afkomstig van huishoudens, van bedrijven en uit de natuur. En álles komt uit deze regio en uit de provincie Gelderland.

Voor Warmtebedrijf Amersfoort wordt Eemerald de eerste warmtelevering aan particuliere huiseigenaren, zegt directeur Edwin Dalenoord in het AD artikel.  Zijn bedrijf wil het systeem graag uitrollen door de stad en heeft daartoe twee percelen aangekocht, op De Hoef en Isselt. De nieuwe installaties, die beduidend meer vermogen krijgen, kunnen elk warmte leveren voor een slordige 7000 woningen. Door eveneens duurzame energiebronnen als zonne-energie, aardwarmte en opgevangen restwarmte van bedrijven en gebouwen te koppelen aan het warmtenet kan het bedrijf op den duur heel Amersfoort duurzaam verwarmen.