De kracht van onderop

Net zoals¬†in¬†De Nieuwe Stad wordt er steeds meer ‘bottum up’ gewerkt bij het ontwikkelen en herinrichten van stedelijke gebieden. Burgers en maatschappelijke organisaties nemen steeds meer eigen initiatief om samen met¬† de gemeente en¬†gebiedsontwikkelaars,¬†braak liggende terreinen en gebouwen nieuw leven in te blazen. Deze nieuwe manier van werken wordt ook wel ‘de nieuwe werkelijkheid’ genoemd. Platform31 heeft een onderzoek¬†gedaan naar het (her)inrichten van ontwikkelingsgebieden, waarbij gekeken is vanuit¬†verschillende invalshoeken. Vragen zoals ‘wat¬†kunnen we verwachten van burgerinitiatieven’ of ‘hoe kunnen de verschillende steden en gemeenten¬†de wijken leefbaarder maken en¬†houden’ of ‘hoe zorgen we ervoor dat het sociaal maatschappelijk effect wordt vergroot”.

In Amsterdam Nieuw West¬† is op het braakliggend parkeerterrein Noorderhof een buurtwerkplaats opgezet. Een sociaal experiment waarbij buurtbewoners met gezamenlijk gereedschap kunnen klussen. Het idee is ontstaan om verdere verpaupering en onrust van dit gebied tegen te gaan. Zo’n 3000 vrijwilligers hebben meegeholpen om de werkplaats op te zetten. Met een kleine subsidie wordt dit zelfstandig gerund en er worden kleine inkomsten gegenereerd door het organiseren van diverse activiteiten.¬†Dit gebied zou bebouwd gaan worden, maar omdat het zo’n succes is geworden,¬†heeft de gemeente voor 10 jaar bijgetekend.

In Haarlem is een oude NS-loods omgebouwd tot een broedplaats voor de buurt en de bedrijven. Om net zoals in De Nieuwe Stad samen en met elkaar te kunnen werken, vergaderen en ontspannen. Baud Schoenmaeckers¬†die dit initiatief is gestart, wilde de oude NS-loods nieuw leven in blazen en verduurzamen. Dit idee werd door de geldverstrekker niet omarmd, maar hij vond al snel burgers en andere investeerders die wel wat in het plan zagen. Samen hebben zij plannen gemaakt en uiteindelijk vorm kunnen geven. De focus ligt hierbij op het versterken van de sociale samenhang en eenzaamheid te beperken.¬† En natuurlijk, net zoals bij De Nieuwe Stad industrieel erfgoed te behouden. Door een ontmoetingsplek te cre√ęren voor iedereen.¬†De inkomsten die gegenereerd worden vanuit de horeca en het organiseren van (culturele) evenementen, wordt gebruikt voor de afbetaling van de huur en voor¬†het afbetalen van de investeerders.