Dijkstra & Jager advocaten in strafzaken

Dijkstra & Jager advocaten in strafzaken verleent juridische bijstand aan verdachten en slachtoffers in strafzaken. Wij zijn met hart en ziel strafrechtadvocaat; er van overtuigd dat alle verdachten recht hebben op een gespecialiseerde en betaalbare advocaat. Dat alle verdachten recht hebben op iemand die eerlijk, betrokken en vakkundig met hen meedenkt en hun belangen behartigt. Iedere verdachte is een mens en ieder mens heeft recht op een eerlijk proces. Daar staan wij voor!

Onze inspiratie? Grondwet Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Postadres Kleine Koppel 70
3812 PH Amersfoort
Bezoekadres Oude Fabriekstraat 2
3812 NR Amersfoort
033-4790801
info@dijkstra-jager.nl
www.dijkstra-jager.nl
Facebook