‘Bedrijven met actief klimaatbeleid presteren beter’

Bedrijven met een actief klimaatbeleid presteren gemiddeld 20 procent beter dan bedrijven die niets doen aan duurzaam ondernemen. Dat stelt directeur Willem Lageweg van duurzaamheidsclub MVO Nederland in een tweejaarlijks trendrapport. Nederlandse voorbeelden van duurzame voorlopers zijn DSM, AkzoNobel en Philips.

MVO Nederland, waarbij 2.100 Nederlandse bedrijven zijn aangesloten, heeft niet zelf uitgerekend dat duurzame koplopers 20 procent beter presteren. Het cijfer is ontleend aan onderzoek van het Carbon Disclosure Project, een internationale milieuorganisatie die de CO2-uitstoot van multinationals monitort. ‘Bedrijven als DSM en Akzo passen goed in dit beeld, maar je kunt het moeilijk narekenen omdat onduidelijk is met welke bedrijven je hun resultaten moet vergelijken’, zegt Lageweg.

Bedrijven die sterk gebonden zijn aan fossiele energie, zoals grote oliemaatschappijen, gaan de komende jaren zeker aan waarde verliezen, voorspelt het rapport. ‘De onrust van beleggers over deze sector neemt toe. Investeerders zoals Rockefeller, pen- sioenfondsen, kerken en maatschappelijke organisaties beginnen hun kapitaal uit fossiele bedrijven terug te trekken. Oliemaatschappijen als Exxon en Shell anticiperen in hun eigen boekhouding zelf ook op hoge CO2-prijzen.’

Lageweg rekent erop dat op de klimaattop eind dit jaar in Parijs overeenstemming wordt bereikt over een naar regio gedifferentieerde CO2-belasting. ‘Die zal de kosten van fossiele brandstof verder verhogen. We geloven in een carbon bubble; de opvatting dat investeringen in fossiele brandstoffen hun waarde zullen verliezen.’

Meer invloed

Daar staat tegenover dat duurzame koplopers radicaler en talrijker worden en meer invloed uitoefenen. De trend geldt volgens hem voor zowel het midden- en kleinbedrijf als voor grote beursgenoteerde bedrijven.

Andere geslaagde voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering zijn TaxiElectric, Vandebron, Gulpener, CFP, NS, ASNBank, C&A, Unilever, Interface, IHC Merwede, Wessanen en LaPlace. Veelbelovend zijn productiebedrijven van chips, apps, cleantech, sensoren en drones. De cleantech-sector (bedrijven die producten of diensten maken die bijdragen aan een beter milieu) kan groeien van de huidige 10 miljard euro omzet per jaar naar 30 miljard in 2020.

Bron: de Volkskrant