Parkeren op de Oliemolenhof

Op of rond 4 januari verdwijnen de slagbomen die de parkeerplaats op de Oliemolenhof afsluiten. Vanaf dat moment kan iedereen betaald parkeren op de Oliemolenhof door middel van belparkeren of het kopen van een kaartje via de parkeerautomaat. De Oliemolenhof blijft een open parkeerterrein, waar men betaald kan parkeren en waarvoor alleen vergunningen worden afgegeven voor mensen die in het gebied wonen.

 

Met deze verandering willen we de openheid van het gebied bevorderen en alvast voorsorteren op de toekomstige situatie op de Oliemolenhof.

Praktisch gezien speelt mee dat sinds de komst van de paviljoens de parkeerautomaat niet zo makkelijk meer te vinden is en rond de automaat de toegankelijkheid voor voetgangers verslechterd is. Het kost veel geld om de huidige parkeerautomaat te verplaatsen, dus ook daarom gaan we liever meteen naar een nieuwe situatie.

 

Wat zijn de veranderingen?

Het gebied wordt net als de rest van de binnenstad een A-parkeerzone. Deze aanduiding zegt iets over de tarieven. Die gaan van 1,85 per uur naar 2,10 per uur en 7,10 euro als maximaal dagtarief (inclusief verhoging 2016). Betalen kan straks via belparkeren of door vooraf een kaartje te kopen bij de parkeerautomaat. Deze komt in het midden van het terrein te staan, bij de lantaarnpaal. Verschillende providers bieden belparkeren aan. Kijk voor een vergelijking in dit overzicht.

 

Toekomstige situatie parkeren

Als de Oliemolenhof straks opnieuw is ingericht, is er op het plein nog ruimte voor enkele tientallen auto’s, voor kort parkeren. De plek voor lang parkeren wordt dan de plek tussen Picnic en de Hogeschool. Deze plek wordt te zijner tijd op straatniveau ingericht als parkeerplek. Als met nieuwe ontwikkelingen de parkeerbehoefte toeneemt, komt er een verdieping bij.

Het parkeren in de omgeving is nu nog gratis. Hoe dat zich aan de overkant van de Eem ontwikkelt heeft vooral met de bewoners daar te maken; als zij vergunningparkeren aanvragen bij de gemeente en als blijkt dat de parkeerdruk hoog genoeg is, komt er vergunningparkeren.

 

Met vragen hierover kunt u contact opnemen met Jeroen Wolbrink van de gemeente Amersfoort: 033 469 4966 of jm.wolbrink@amersfoort.nl.