Brabantsestraat 17 Amersfoort 2.16 Erdal Kantoren

Algemeen
Te huur aangeboden; circa 35 m² BVO ( 23 m² kantoor en 12 m² toeslag algemene ruimte). Gelegen op de eerste verdieping van de Brabantestraat 17 te Amersfoort, in het industriële complex van de voormalige Prodentfabriek. Het object maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw en heeft een gezamenlijke toegang. Het gebouw bevindt zich in De Nieuwe Stad, op loopafstand van het station nabij het centrum van Amersfoort, maar is ook met de auto of fiets zeer goed bereikbaar.

Opleveringsniveau
Het object zal worden opgeleverd inclusief:
• Gedeelde sanitaire ruimten;
• Gedeelde pantry;
• Intercom.

Bestemming
Kantoorfunctie/bedrijfsfunctie

Huurprijs
€ 400,00 per maand exclusief servicekosten en excl. btw.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 130,00 per maand excl. btw.

Daarvoor worden de volgende diensten geleverd:
– Glasvezel internet;
– De algemene vergaderruimte;
– Schoonmaak algemene ruimten;
– Levering gas, water en elektra algemene ruimte;
– Levering gas, water en elektra kantoorruimte;
– Onderhoud tuin / terrein en parkeerplaatsen;
– Klein dagelijks onderhoud algemene ruimten;
– Onderhoud daken en goten;
– Onderhoud intercominstallatie;
– Glasbewassing;
– Schoonmaak gevel (niet beglazing);
– Onderhoud en periodieke controle brandslanghaspels;
– Controle en periodieke controle brandmeldinginstallatie (indien aanwezig);
– Vuilafvoer bedrijfs-/ papierafval;
– Glasverzekering;
– Gladheidbestrijding;
– Administratiekosten ad. 5% over de vergoeding van leveringen en diensten.

Huurtermijn
Er wordt uitgegaan van een huurperiode van 1 jaar met een verlengingsperiode van 1 jaar. Een andere huur-en/of verlengingsperiode is bespreekbaar.

Opzegtermijn
Wederzijds opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

Aanvaarding
1 november 2020.

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Huurbetaling
Per maand vooruit, vermeerderd met de servicekosten en de BTW.

Huurgarantie
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-huishoudens algemeen (2015= 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringang.

Locatie
De Nieuwe Stad is een stad in het klein, met een diversiteit aan bedrijven, winkels, evenementen, horeca, onderwijs en een sterke gemeenschap. Samen met bewoners bouwen we aan een innovatieve microstad: authentiek en avontuurlijk, met mooie historie en veel toekomst.
Wil je meer informatie over De Nieuwe Stad? Klik hier.