CSS Coaching Susan Spiekerman

CSS coacht mensen in hun ontwikkelproces. Met als doel: persoonlijke groei en vertrouwen. Dat doen we door het stellen van doelen, maar ook door het wegnemen van weerstand en het bewust maken van eigen verantwoordelijkheid. We gaan uit van de kracht van de mens. We richten ons op wat wèl mogelijk is. Dit betekent in de praktijk: maatwerk! Wat zoekt u? Wat wilt u bereiken? Coaching Susan Spiekerman (CSS) wijst de weg en ondersteunt. Wij coachen alle leeftijdsgroepen, zowel individueel als via de werkgever, bij verlies van baan of verandering van koers, dan wel re-integratie. Een speciaal programma is opgezet voor 50-plussers. Ons uitgangspunt is dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om verborgen talenten te ontdekken, richting te bepalen en uitdagingen te creëren. Onze diensten richten zich zowel op werknemer als op werkgever. Want werken aan werk, WERKT!

 

“De manier waarop mensen, eenmaal in een traject, bezig zijn met invulling te geven aan hun loopbaan inspireert mij steeds weer, deze inspiratie zet ik opnieuw in voor anderen!”

 

CSS – Coaching Susan Spiekerman
Oude Fabriekstraat 14
3812 NR Amersfoort
06 – 29511972

www.susanspiekerman.com

info@susanspiekerman.com