Visie en ambitie

Visie
In mei 2013 kocht Schipper Bosch de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort en behoedde daarmee deze bijzondere plek voor verval. Schipper Bosch zag de kwaliteit en potentie en ging aan de slag met een ambitie voor het hele gebied, het Oliemolenkwartier. Met de Prodentfabriek als uitgangspunt en katalysator zijn we dit gebied gaan herontwikkelen, samen met de gemeente Amersfoort.

Het tot De Nieuwe Stad omgedoopte gebied is een stad in een stad, waar je denkt en doet, woont en werkt, recreëert en verblijft. Met bewoners en ondernemers die elkaar inspireren zodat innovatie en nieuwe verbindingen ontstaan. Samen bouwen we een innovatieve microstad: authentiek en avontuurlijk, met mooie historie en heel veel toekomst.

We zijn er trots op dat we op deze manier, naast de ruimtelijke kwaliteiten en de unieke ligging, ook het laatste historisch karakter van het gebied hebben weten te bestendigen en verstevigen.

Schipper Bosch herontwikkelt het gebied en de gebouwen op een hoogwaardige en duurzame wijze. Op die manier trekken we nieuwe partners en huurders aan, brengen we hen met elkaar in contact en inspireren we elkaar. In tegenstelling tot klassieke gebiedsontwikkeling is de Prodentfabriek niet op zichzelf bekeken, maar is het gebied (Oliemolenkwartier) als geheel benaderd. Een gebouw staat volgens ons namelijk nooit op zichzelf, maar is altijd afhankelijk van wat er omheen gebeurt. De Prodentfabriek vormt de aanleiding én de katalysator van deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Het resultaat is zowel een prachtig herontwikkeld en opnieuw benut historisch gebouw (de Prodentfabriek) als een dynamische microstad met ruimte om te werken, te leren en te zijn.

Ambitie
In de eerste twee jaar na aankoop van de Prodentfabriek hebben Schipper Bosch en de gemeente diverse bijeenkomsten voor (toekomstige) gebruikers en bewoners georganiseerd. Onze belangrijkste vraag aan hen: wat is jouw droom voor dit gebied? Deze brainstorms vormden de basis van het gezamenlijk van onderop bouwen van De Nieuwe stad. Samen hebben we vijf pijlers geformuleerd, die sturing geven aan de gebiedsinrichting en programmering.

Vijf pijlers

  • Verbonden identiteit – De ambitie is om van De Nieuwe Stad een goed verbonden en open stuk te maken, als onderdeel van het stadshart, met een sterke eigen identiteit.
  • Industriële poëzie – De kwaliteit, herkenbaarheid en diversiteit van de huidige gebouwen dienen als uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkelingen.
  • Mix van functies – Met een stedelijke mix van functies streven we naar een veelzijdig milieu: niet alleen op gebiedsniveau maar ook op de schaal de individuele gebiedsontwikkelingen.
  • 18 uurs dynamiek – De mix van functies en activiteiten zorgt ervoor dat het 18 uur per dag levendig is, doordat meerdere soorten gebruikers en bezoekers elkaar afwisselen.
  • Innovatieve duurzaamheid – Met De Nieuwe Stad willen we bijdragen aan een duurzame ontwikkeling, waar van onderop wordt gebouwd aan een zo veel mogelijk zelfvoorzienend stuk stad.

Deze vijf pijlers zijn vastgelegd in het Ambitiedocument, dat in april 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad.