De Nieuwe Stad

‘De Nieuwe Stad’ is de naam van het gehele voormalige Oliemolenkwartier, gelegen vlak naast de historische binnenstad van Amersfoort. Het gebied bestaat uit de voormalige Prodentfabriek, de voormalige Zeepfabriek Rohm en Haas, de Hogeschool Utrecht, een groot plein en een aantal nog te ontwikkelen kavels, die nu leeg zijn of een tijdelijke invulling hebben. Grondeigenaren zijn Schipper Bosch, Boei, Hogeschool Utrecht en de gemeente Amersfoort.

De naam is gekozen omdat Schipper Bosch samen met de gemeente Amersfoort, de bewoners, huurders en andere stakeholders het terrein met het industrieel erfgoed wil transformeren tot een vernieuwende en bruisende plek. Het is een stad in het klein, met een diversiteit aan bedrijven, winkels, evenementen, horeca, onderwijs en een sterke gemeenschap.